I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
II Memoriał Emila Kowalczyka w Biegach Narciarskich

(20.01.2009)  Zaproszenie na Zawody - II Memoriał Emila Kowalczyka w Biegach Narciarskich

Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lipnicy Wielkiej - Przywarówce
Wójt Gminy Lipnica Wielka
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Lipnicy Wielkiej
Sołtys i Rada Sołecka w Przywarówce


Cele:
Upamiętnienie Patrona Szkoły Podstawowej nr4 w Lipnicy Wielkiej Przywarówce dr Emila Kowalczyka
Popularyzacja sportu i zawodów narciarskich
Integracja sąsiednich gmin
Promowanie zdrowego stylu życia i rekreacji wśród mieszkańców gminy i poza nią.

Charakter imprezy:
impreza sportowo-folklorystyczna
impreza ma charakter otwarty


Termin i miejsce:
14.02.2009 Lipnica Wielka - Przywarówka (sobota)

Start:
godzina 11.00

Kategorie wiekowe i dystanse:
Szkoła podstawowa klasy I-II - 1 km
Szkoła podstawowa klasy III-IV - 1 km
Szkoła podstawowa klasy V-VI - 2 km
Gimnazjum - 3 km
Open:
18-30 - 5 km
30 i więcej - 5 km


Opłata startowa:
brak opłaty startowej

Styl:
klasyczny

Zgłoszenia:
do 11.02.2009 - osoba do kontaktu: Monika Stopiak, Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej; tel: (018) 26 345 95 lub pod adresem lipnicaw@gminyrp.pl
lub w dniu zawodów

Nagrody:
Dla najlepszych uczestników organizatorzy przewidzieli drobne nagrody rzeczowe; pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymują medale, a pierwszych 6 miejsc dyplomy;

Sprawy organizacyjne:
- Organizator zapewnia posiłek i napój dla uczestników biegu
- W przypadku braku warunków do przeprowadzenia imprezy organizator ma prawo do jej odwołania lub przeniesienia na inny termin.
- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny a także wcześniejszego zamknięcia list startowych
- Dojazd uczestników na zawody we własnym zakresie.

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I