I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Stowarzyszenie absolwentów LO...

(20.02.2005) Piotr Kyc relacjonuje: "Odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem. Celem Stowarzyszenia jest, m.in. kultywowanie pamięci i tradycji szkoły, nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów szkoły oraz wspieranie bieżącej działalności placówki. Spotkanie zorganizowali absolwenci szkoły - Maciej Rzankowski i Piotr Kyc. Liceum Ogólnokształcące w Zakopanem, to szkoła z dużymi tradycjami. Przez dziesiątki lat jej mury opuściło wielu wspaniałych Polaków, którzy zasłużyli się dla polskiej nauki oraz wnieśli duży wkład w rozwój naszego kraju.
Konieczność istnienia stowarzyszenia absolwentów przy zakopiańskiej szkole dyskutowano od szeregu lat. Temat powracał przy okazji jubileuszowych spotkań maturalnych, których każdego roku jest kilka. Brak zorganizowanej obecności maturzystów był szczególnie widoczny podczas obchodów 80-lecia Liceum w roku 1992. Wtedy Maciej Rzankowski zastanawiał się nad powołaniem organizacji, która wspierałaby szkolę a jednocześnie konsolidowała środowisko absolwentów, których wielu pozostało po ukończeniu szkoły w Zakopanem. Absolwenci mieli nadzieję, że ktoś taką organizację założy i można się będzie do niej zapisać. Wobec upływu czasu i braku inicjatywy w tym przedmiocie oraz zbliżającej się setnej rocznicy istnienia zakopiańskiej szkoły należało podjąć bardziej energiczne działania. W roku 2012 placówka będzie obchodzić 100 Lecie działalności!
W dniu 15 lutego - mimo złej pogody - na zebranie, które odbyło się w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Słonecznej przyszła ponad połowa zaproszonych absolwentów. Gościny udzieliła zebranym dyrektor szkoły Pani Halina Michalska. Zebranie prowadził Piotr Kyc. Sekretarzem była Małgorzata Wonuczka - Wnuk. Zebrani członkowie założyciele uchwalili statut stowarzyszenia i powołali komitet rejestracyjny w składzie: Piotr Kyc, Maciej Rzankowski, Małgorzata Wonuczka - Wnuk, Jerzy Bielawa, Marek Dyka, Jacek Dyka i Małgorzata Gładoch. W poczet członków założycieli wpisali się również następujący absolwenci: Jacek Durczewski, Marek Chyc - Magdzin, Jacek Raźny, Krzysztof Kiełb, Jerzy Muniak, Helena Pitoń, Anna Urbaniak, Stanisława Szostak, Michał Gąsienica - Szostak, Małgorzata Gładoch, Ewa Kurek, Anna Jasiorkowska, Marta Prus - Ciołek, Marcjanna Borkowska, Hanna Kardaś, Anna Jasnos, Bożena Furtak, Anna Karpiel, Urszula Grzyb, Krystyna Morawska, Elżbieta Chodurska, Jolanta Iwanicka, Anna Wende - Surmiak, Marek Kot, Jan Kęska, Janusz Mazalon, Joanna Staszak, Jacek Dominiak, Krystyna Bulas, Katarzyna Krzyściak, Piotr Bąk, Andrzej Parczewski.
Po zarejestrowaniu stowarzyszenia odbędzie się walne zebranie, na którym zostaną wybrane władze - Zarząd i Komisja Rewizyjna. Absolwenci, którzy chcą wstąpić do Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem proszeni są o kontakt na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem, ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane, lub za pomocą poczty elektronicznej:
lozakopane@poczta.fm. Można kontaktować się bezpośrednio z organizatorami: maciej.rzankowski@interia.pl, piotr.kyc@interia.pl ".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I