I Strona główna I Wiadomo¶ci I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Ko¶ciół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
BAZYLIKA LUD¬MIERSKA - CZĘSTOCHOWA

(09.10.2007) ZWIˇZEK PODHALAN W POLSCE, KOMITET 600 LECIA KULTU MATKI BOSKIEJ LUD¬MIERSKIEJ W CHICAGO, SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LUD¬MIERSKIEJ KRÓLOWEJ PODHALA - PRZEKAZAŁO KOPIĘ CUDOWNEJ FIGURY LUD¬MIERSKIEJ PANI ZA PO¦REDNICTWEM JEGO EKSCELENCJI ARCYBISKUPA STANISŁAWA NOWAKA, METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO, PARAFII ¦W. FAUSTYNY W CZĘSTOCHOWIE NA RĘCE KS. PROBOSZCZA WOJCIECHA PELCZARSKIEGO. PODHALANIE WYRAŻAJˇ WDZIĘCZNO¦Ć BOGU ZA TO, ŻE UROCZYSTO¦CI KORONACYJNE W LUD¬MIERZU W ROKU 1963 PRZYGOTOWYWAŁ RÓWNIEŻ ÓWCZESNY WIKARIUSZ LUD¬MIERSKI KS. STANISŁAW NOWAK OBECNY PASTERZ KO¦CIOŁA CZĘSTOCHOWSKIEGO. ZWIˇZEK PODHALAN, KTÓRY POD SZTANDAREM GA¬DZINY PODHALA TROSZCZY SIĘ O ZACHOWANIE WIARY I TRADYCJI OJCÓW, POWIERZA RELIGIJNEJ STOLICY NASZEGO NARODU I NOWOPOWSTAŁEJ PARAFII DZIEDZICTWO WIARY LUDU PODHALA. NIECH MATKA BOŻA PROWADZI DO ¬RÓDEŁ MIŁOSIERDZIA.

Foto-relacja (zdjęcia Jan Ciepliński jjcieplinski@neostrada.pl):

I Strona główna I Wiadomo¶ci I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Ko¶ciół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I