I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Podhalanie u stóp Matki Boskiej Ludźmierskiej

(23.10.2009) Henryk Urbanowski: "22 października w Ludźmierzu odbyła się wspólna sesja rad powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Takie wydarzenie w dziejach podhalańskich samorządów miało miejsce po raz pierwszy i nadano mu uroczysty charakter. Powodem było zakończenie obchodów 105-lecia Związku Górali, 90-lecie Związku Podhalan i 80-lecie Związku Podhalan w Ameryce Północnej.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej, Gaździny Podhala. Celebrował ją w asyście 7 księży ks. prałat Władysław Zązel, a kazanie wygłosił kapelan Zarządu Głównego Związku Podhalan, kustosz Sanktuarium ks. prałat Tadeusz Juchas. Modlono się w intencji Podhalan, Związku, a także jego wybitnych członków, którzy odeszli w ostatnich latach. Wymienieni zostali ks. prof. Józef Tischner, Emil Kowalczyk i Jan Fudala. Fragmenty liturgiczne czytania z Pisma Świętego wygłoszone zostały z Biblii przetłumaczonej na gwarę góralską.
Po mszy zebrani na czele z muzyką góralską, pocztem sztandarowym Zarządu Głównego ZP i księżmi przeszli pod pomnik Jana Pawła II w Ogrodzie Różańcowym, gdzie w intencji Jego rychłej beatyfikacji złożono wieńce i zapalno znicze.
Połączona sesja rad obu powiatów odbyła się w Domu Podhalańskim. Przemówienia wygłosili przewodniczący rady powiatu nowotarskiego Jan Krzak i rady powiatu tatrzańskiego Edward Tybor. Przemawiali również starostowie Krzysztof Faber i Andrzej Gąsienicka-Makowski. Ten drugi zaznaczył, że chociaż wspólne spotkanie radnych odbywa się po raz pierwszy, współpraca pomiędzy powiatami istnieje i odbywa się bezkonfliktowo. Jako szczególnie krzepiące przykłady wymienił wspólne wystąpienie o zarejestrowanie znaku towarowego oscypka i zorganizowanie Światowego Zjazdu Górali. W planach obu powiatów jest wyremontowanie Drogi Papieskiej Łączącej Zakopane, Nowy Targ i Ludźmierz.
Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Maciej Motor-Grelok przedstawił z kolei historię tej organizacji, jej najważniejsze dokonania i sylwetki najwybitniejszych członków. Poinformował, że Związek działa dziś na terenie 12 subregionów (od Żywca po Nowy Sącz), skupia ok. 7 tys. członków zrzeszonych w 76 oddziałach.
Następnie zabrał głos prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, członek honorowy ZP. Wygłosił wykład na temat istoty samorządu, akcentując, że działacz samorządowy powinien być włodarzem samego siebie, kierować się sumieniem i rozumem, być solidarnym z ludźmi i otwarty na dialog.
Uroczystości zakończyło wręczenie medali „Zasłużony dla Podhala” ks. Tadeuszowi Juchasowi i prof. dr Stanisławowi Hodorowiczowi. Starosta tatrzański i przewodniczący rady powiatu wręczyli z kolei pamiątkowe dyplomy z ciupagami kolegom z powiatu nowotarskiego – przewodniczącemu Janowi Krzakowi, staroście Krzysztofowi Fabrowi, burmistrzowi Nowego Targu Markowi Fryźlewiczowi i prezesowi ZG ZP Maciejowi Motorowi-Grelokowi.
Oprócz wymienionych w uroczystościach wzięło udział wielu działaczy samorządowych niższego szczebla – burmistrzów i wójtów, m.in. burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło i burmistrz Zakopanego Janusz Majcher oraz komendanci służb mundurowych."

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kuczaj piotr.kuczaj@neostrada.pl):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I