I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
XXXVII MFFZG - Zakopane 2005

Zobacz MFFZG 2004, 2003

Przed Festiwalem.

Fotografie Paweł Murzyn. (więcej...)

 

 

Kościół Św. Krzyża - nabożeństwo dla uczestników MFFZG.

Fotografie Paweł Murzyn. (więcej...)

 

 

XXXVII Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich rozpoczęty! Korowód na Krupówkach.

Fotografie - Paweł Murzyn - część I. (więcej...)

Fotografie - Paweł Murzyn - część II. (więcej...)

Fotografie - Anna Karpiel. (więcej...)

 

Koncert Inauguracyjny XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich - Zakopane 2005.

Fotografie - Paweł Murzyn - część I. (więcej...)

Fotografie - Paweł Murzyn - część II. (więcej...)

 

Koncerty konkursowe.

Fotografie - Paweł Murzyn. (więcej...)

Fotografie - Anna Karpiel. (więcej...)

Fotografie - Maciej Stasiński. (więcej...)

 

Koncert finałowy - rozdanie nagród.

Fotografie - Hania Buńda. (więcej...)

 

 

 

Imprezy towarzyszące:

Na dobry początek - Koncert Galowy Andrzeja Brandstattera.

Fotografie - Millenium. (więcej...)

 

 

 

Mistrzostwa Podhala w Powożeniu.

Fotografie - Katarzyna Janczy. (więcej...)

 

 

 

Wyniki zmagań festiwalowych...

PROTOKÓŁ OBRAD JURY XXXVII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM odbywającego się w dniach 19 - 27 sierpnia 2005 roku.
XXXVII Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich zorganizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury oraz przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
W XXXVII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich udział wzięło 17 zespołów, w tym 13 zagranicznych i 4 zespoły polskie.
Jury w składzie: Przewodniczący Jury: Prof. dr hab. Alojzy Kopoczek - muzyk, etnomuzykolog, instrumentolog, pedagog, animator życia społeczno-kulturalnego, były prorektor Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Członkowie: mgr Miklós Braun – choreograf, pedagog, wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Sarospatok, Prezes Związku Sztuki Tanecznej w Szolgutorian – Węgry, Prof. dr hab. Fikret Degerli – choreograf i badacz folkloru, dyrektor Wydziału Folkloru i Tańców Ludowych w Państwowym Konserwatorium na Politechnice w Stambule, członek komisji weryfikacyjnej do spraw Folkloru w Ministerstwie Kultury, Honorowy Prezes Tureckiej Federacji Kultury – Turcja, Prof. dr Todor Dżidżev – etnomuzykolog, członek Instytutu Folkloru przy Bułgarskiej Akademii Nauk, członek Międzynarodowej Rady Muzyki Tradycyjnej przy UNESCO – Bułgaria, mgr inż. Franciszek Naglak – choreograf, ekspert polskiej sekcji CIOFF, członek jury Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, mgr Józef Pitoń – folklorysta, długoletni kierownik zespołu im. Klimka Bachledy w Zakopanem –Polska, mgr Jean Roche – folklorysta, radca ministerstwa, ekspert do spraw UNESCO, dyrektor jednego Józef największych francuskich festiwali folklorystycznych w Gannat, mgr Rafael Romero Cardenas – wiceprezydent miasta Ciudad Real, dyrektor festiwalu folklorystycznego w Ciudad Real, wiceprezydent Federacji Zespołów Folklorystycznych – Hiszpania, mgr Maria Mateja Torbiarz – sekretarz jury – Polska oceniało następujące zespoły zgłoszone do konkursu, wymienione według kolejności zaprezentowanego programu:
Zespoły zagraniczne:
1. zespół „Les Correvrots Lurons” z Francji
2. zespół „Levashy” z Dagestanu - Rosji
3. zespół „Horyanka” z Ukrainy
4. zespół „Beylikdüzü Belediyesi Halk Oyunlari Toplulu?u” z Turcji
5. zespół „Stanko Paunovic” z Serbii i Czarnogóry
6. zespół „Gruppo Folklorico Kokalos” z Włoch
7. zespół FS „Maguranka” ze Słowacji
8. zespół „ Momin Prohod” z Bułgarii
9. zespół „Muzsla Folk Dance Group” z Węgier
10. zespół „Coros y Danzas de Santander” z Hiszpanii
11. zespół „Doina Timisului” z Rumunii
12. zespół KUD „Bitola” z Macedonii
13. zespół „Gesar” z Tybetu (Chińska Republika Ludowa)
Zespoły polskie:
1. zespół „Wierchy” z Milówki
2. zespół „Mszalniczanie” z Mszalnicy
3. zespół „Dolina Nowego Sołońca”
4. zespół „Holny” z Zakopanego
Jury oceniło zespoły uczestniczące w Festiwalu w następujących kategoriach:
I kategoria – tradycyjna
II kategoria – prezentująca folklor w formie artystycznie opracowanej
III kategoria – stylizowana
Jury nie oceniało występów następujących zespołów:
1. „The Smallboy – Cree Indian Dancers and Singers“ z Kanady
2. “Soren Arway Art Institution Byak” z Papui Zachodniej
3. “Kandava” z Łotwy
Wymieniając zespoły według kolejności występowania, Jury zaliczyło:
Do kategorii I:
1. zespół „Les Correvrots Lurons” z Francji
2. zespół „Levashy” z Dagestanu - Rosji
3. zespół „Mszalniczanie” z Mszalnicy - Polska
4. zespół „ Momin Prohod” - z Bułgarii
5. zespołu „Dolina Nowego Sołońca” ze Złotnika – Polska
6. Zespołu „Holny” z Zakopanego - Polska
Do kategorii II :
1. zespół „Wierchy” z Milówki – Polska
2. zespół zespół „Coros y Danzas de Santander” z Hiszpanii
3. zespół „Doina Timisului” z Rumunii
4. zespół KUD „Bitola” z Macedonii
Do kategorii III:
1. zespół „Horyanka” z Ukrainy
2. zespół „Beylikdüzü Belediyesi Halk Oyunlari Toplulu?u” z Turcji
3. zespół „Stanko Paunovic” z Serbii i Czarnogóry
4. zespół „Gruppo Folklorico Kokalos” z Włoch
5. zespół FS „Maguranka” ze Słowacji
6. zespół „Muszla Folk Dance Group” z Węgier
7. zespół „Gesar” z Tybetu (Chińska Republika Ludowa)
Program każdego zespołu uczestniczącego w konkursie był przedmiotem bardzo wnikliwej analizy Jury.
Doceniając wartości etnograficzne i wysoki, poziom artystyczny Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
 

ZŁOTE CIUPAGI
oraz nagrody pieniężne o równowartości po 1.000 $ USA
W kategorii zespołów tradycyjnych:
ZESPOŁOWI „ MOMIN PROHOD” Z BUŁGARII
W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:
ZESPOŁOWI „WIERCHY” Z MILÓWKI – POLSKA
W kategorii zespołów stylizowanych:
ZESPOŁOWI „MUZSLA FOLK DANCE GROUP” Z WĘGIER
 

SREBRNE CIUPAGI
W kategorii zespołów tradycyjnych:
ZESPOŁOWI „HOLNY” Z ZAKOPANEGO – POLSKA
W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:
ZESPOŁOWI „COROS Y DANZAS DE SANTANDER” Z HISZPANII
W kategorii zespołów stylizowanych:
ZESPOŁOWI „BEYLIKDÜZÜ BELEDIYESI HALK OYUNLARI TOPLULU?U” Z TURCJI
 

BRĄZOWE CIUPAGI:
W kategorii zespołów tradycyjnych:
ZESPOŁOWI „LEVASHY” Z DAGESTANU - ROSJA
W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:
ZESPOŁOWI „DOINA TIMISULUI” Z RUMUNII
- przy jednym głosie wstrzymującym się
W kategorii zespołów stylizowanych:
ZESPOŁOWI „STANKO PAUNOVIC” Z SERBII I CZARNOGÓRY
 

WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE W POSTACI PARZENICY GÓRALSKIEJ
Jury przyznało:
- zespołowi „Mszalniczanie” z Mszalnicy – Polska – za bardzo dobre przedstawienie wesela lachowskiewgo, zespołowi KUD „Bitola” z Macedonii - za całość zaprezentowanego programu,
- zespołowi „Les Correvrots Lurons” z Francji - za szczerość wypowiedzi scenicznej
- zespołowi „Gesar” z Tybetu (Chińska Republika Ludowa)za ukazanie specyfiki folkloru tybetańskiego i bogactwo strojów,
- zespołowi „Horyanka” z Ukrainy – za wysoki poziom opracowania muzycznego,
- zespołowi „Gruppo Folklorico Kokalos” z Włoch - za ekspresyjną prezentację tańców i muzyki swojego regionu.
Przebieg tegorocznego Festiwalu dowiódł wielkiego znaczenia, jakie ta impreza wywiera dla zachowania i pielęgnowania tradycji ludów zamieszkujących góry Europy oraz innych rejonów świata.
Członkowie Jury z perspektywy wieloletniej pracy przy ocenie zespołów występujących w Zakopanem są zdania, że przyczyna tak wielkiego znaczenia zakopiańskiego Festiwalu tkwi w unikatowej formule konkursu, która sprzeciwia się zatraceniu najbardziej wartościowych elementów kultury ludowej i zapobiega jej komercjalizacji.
Świadczy o tym nieustanne zainteresowanie jakie towarzyszy Festiwalowi wśród folklorystów; zarówno naukowców jak również miłośników kultury ludowej.
Jury gratuluje Organizatorom sprawnej organizacji i powiększonego rozmiaru Festiwalu, a także znakomitego nagłośnienia i atrakcyjnego prowadzenia koncertów.

Jury Festiwalu przedkłada ponadto następujące wnioski pod adresem Organizatorów:
1. O powołanie w skład Jury – specjalistów ds. folkloru innych kontynentów w wypadku przyjęcia do konkursu zespołów spoza Europy,
2. wprowadzenia do regulaminu konkursu festiwalu ustaleń wg. załącznika nr. 1 do nin. protokołu,
3. tło sceny dla czytelności odbioru programu musi być jednorodne (najlepiej aby było to białe drewno),
4. ilość grup ocenianych w konkursie jednego dnia nie może być większa niż cztery.
5. na dwa miesiące przed terminem konkursu na stronie internetowej Organizatora należy zamieszczać wykaz zagranicznych zespołów przyjętych do konkursu.
Na tym obrady zakończono.

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I