I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Spotkanie w Kolibie...

(01.11.2005) Piotr Kyc: "Mieszkając na co dzień, w tak niezwykłym przyrodniczo miejscu, jakim jest Zakopane nie zastanawiamy się głębiej nad pochodzeniem setek nazw terenowych nadanych miejscom, które nas otaczają a są nam lepiej, lub - tak sobie znane. Niewątpliwie ważną role w historii nazewnictwa w Tatrach odegrał las, jako zmieniający się i różnorodny element przyrody oraz to, jakie działania podejmowali wobec niego ludzie. Tym interesującym zagadnieniem zajął się na ostatnim spotkaniu w Kolibie dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego dr Paweł Skawiński. W swoim wystąpieniu "Nazwy terenowe a historia lasu w Tatrach" pokazał, jaką rolę odegrało istnienie lasu, jego powstawanie, niszczenie przez siły natury i wykorzystywanie przez człowieka w tworzeniu nazewnictwa terenowego.
Należy mieć nadzieje, że nie jest to ostatnie spotkanie na temat nazewnictwa w Tatrach , zorganizowane przez Zarząd Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Ostatecznie - wszystko, co na otacza ma imię i warto o tym porozmawiać zwłaszcza wtedy, kiedy idzie o piękno gór w nazwach zawarte.

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I