I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Democrate

(22.07.2008) W okresie 27.07-11.08 w Niedzicy i Czorsztynie odbędzie się Międzynarodowa Wymiana Młodzieży „Democarte – Demokracja i Sztuka", w której wezmą udział studenci z 5 europejskich krajów. Jest to wyjątkowe wydarzenie organizowane przez młodych ludzi dla młodych ludzi (i nie tylko). Celem spotkania będzie rozwijanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Drogą do tego celu ma być mobilizacja młodzieży do działania, integracja lokalna i międzynarodowa oraz rozwój świadomości europejskiej.
W ramach wymiany, zaplanowany jest szereg zajęć: warsztaty z komunikacji, retoryki, psychologii i pracy w grupie. W planie znajdują się również debaty poświęcone problemom funkcjonowania demokracji, oraz zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności uczestników w kluczowych dziedzinach dla świadomego i aktywnego obywatelstwa. W ramach projektu odbędą się także warsztaty artystyczne (teatralne, plastyczne, fotograficzne oraz muzyczne), które dodatkowo pozwolą uwolnić kreatywną energię młodych ludzi, przełamać blokady, podnieść wiarę we własne siły i rozwinąć ich zdolności. Ponadto gry, symulacje i zajęcia sportowe uwzględnione w programie wymiany będą okazją do sprawdzenia się w sytuacji kontrolowanej i przygotowaniem uczestników do wydarzenia podsumowującego wymianę – debaty publicznej, przedstawienia teatralnego i wystawy prac artystycznych na zamku w Niedzicy (08.08.2008).
Młodzież uczestnicząca w wymianie będzie miała także okazję do pogłębienia integracji i edukacji międzynarodowej. Zaplanowane zostały wieczory narodowe, gdzie poszczególne kraje przedstawią swoje kraje, ich kulturę, historię i tradycje. Na koniec projektu zasadzone zostanie drzewo, którego korzenie symbolicznie sięgać będą jednocześnie krajów uczestników spotkania.


Dnia 8 sierpnia w Niedzicy odbędzie się finał projektu:

- Debata publiczna w języku angielskim - godz. 11.00 GOK w Niedzicy
 - Zasadzenie "Drzewka Europejskiego" - godz. 13.00 GOK w Niedzicy
 - Otwarcie wystawy "po projektowej" - godz. 17.30 Zamek w Niedzicy
 - Koncert jazzowy - godz. 18.0 Zamek w Niedzicy
 - Przedstawienie teatralne pt. "Testament Inków" - godz. 19.00 Zamek w Niedzicy
Wydarzenia te z pewnością spotkają się z zainteresowaniem turystów oraz mieszkańców regionu Podhala.

Organizator:
Stowarzyszenie Polskie Forum Edukacji Europejskiej
Więcej informacji:
www.democarte.pfee.org.pl.

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I