I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Tytuł „Mister Camping 2009” dla „Polany Sosny” w Niedzicy

(21.10.2009) Teresa Zielińska: "Polana Sosny - należąca do Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. zdobyła pierwsze miejsce w kategorii campingów o pojemności do 150 miejsc noclegowych w Ogólnopolskim Konkursie „Mister Camping 2009”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Giżycku i połączona była z jubileuszem 45-lecia Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu.
Konkurs organizowany był przez Polską Federację Campingu i Caravaningu przy współudziale Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego ideą jest podnoszenie standardu bazy campingowej, jakości usług oraz kultury obsługi turystów. Jury oceniało w szczególności: oznakowanie dojazdu na camping, warunki pobytu na campingu, tablicę informacyjną i oznakowanie wewnętrzne campingu, recepcję i usługi recepcyjne, stan techniczny obiektu, czystość i porządek na campingu, zagospodarowanie stanowisk obozowania, urządzenia dla niepełnosprawnych oraz usługi uatrakcyjniające pobyt. Konkurs prowadzony był w czterech grupach, w zależności od pojemności campingu: I grupa – do 150 miejsc noclegowych, II grupa – 151 – 300 miejsc noclegowych, III – 301 – 450 miejsc noclegowych, IV grupa – powyżej 450 miejsc noclegowych. Ocena była dwuetapowa; najpierw społeczni inspektorzy dokonali oceny poszczególnych campingów na podstawie kart konkursowych, na tej podstawie do drugiego etapu zakwalifikowano po 8 – 10 najlepszych campingów w każdej grupie konkursowej. W drugim etapie dokonano ostatecznej oceny campingów. „Polana Sosny” w Niedzicy, należąca do Zespołu Elektrowni Wodnych ZEW Niedzica S.A., zdobyła tytuł „Mister Camping 2009” jako najlepszy camping w grupie I (do 150 miejsc noclegowych).
Nagrodę dla „Polany Sosny” odebrała dyrektor sprzedaży i marketingu Joanna Jaróg. To nie pierwsze wyróżnienie dla niedzickiego campingu, w poprzednich latach „Polana Sosny” zdobywała trzecie i drugie miejsca, jednak pierwszy raz sięgnęła po najwyższą nagrodę w tym konkursie. Najlepsze campingi, w tym również „Polana Sosny”, będą promowane przez Polską Federację Campingu i Caravaningu.
Tytuł „Mister Camping” to kolejna nagroda dla obiektów Centrum Turystyki i Rekreacji Niedzica.pl Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., w ostatnim czasie również Restauracja „Dwór” na Polanie Sosny została wyróżniona w Wielkim Odkrywaniu Małopolski w kategorii baza gastronomiczna."

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I