I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego

(30.06.2009) Anna Karpiel-Semberecka: "27 czerwca przedstawiciele Związku Podhalan, Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Gniazdo w Zakopanem, Związku Polskiego Spisza, Towarzystwa Przyjaciół Orawy oraz Klubu im. Władysława Zamoyskiego spotkali się w Niedzicy w celu przypieczętowania ścisłej współpracy tych organizacji. Uroczystości rozpoczęły się mszą św., następnie  na zamku w Niedzicy został podpisany List Intencyjny. Współpraca będzie obejmować m.in. takie działania jak upowszechnianie najlepszych wartości wynikających z historii narodu polskiego, cywilizacji łacińskiej, etyki chrześcijańskiej i wychowania w rodzinie, działalność poznawczą w zakresie historii ojczystej i jej regionów, działalność naukową, oświatową, sportową, w zakresie ochrony środowiska oraz wspierania inicjatyw społecznych. Jednym z elementów pogłębienia tej współpracy w przyszłości będzie powołanie Centrum Analiz i Koordynacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, które podejmie się opracowywania programów dla regionów objętych działalnością  wymienionych stowarzyszeń, tj. Podhala, Spisza i Orawy. Sygnatariuszami listu byli: Prezes Związku Podhalan Maciej Motor-Grelok, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem Stanisław Marduła, Prezes Związku Polskiego Spisza Jan Budz, Zastępca Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Orawy Józefa Szperlaka oraz Prezes Klubu im. Wł. Zamoyskiego Piotra Bąka.
Naszą intencja jest, aby z racji przywiązania do ziemi, do tradycji, do naszej ojczyzny i regionu jeszcze lepiej robić wspólnie to, co do tej pory robiliśmy w pojedynkę - mówił Jan Budz. Razem uda nam się więcej. W naszej jedności jest siła do budowania dobra tego regionu i naszej ojczyzny - dodał Maciej Motor-Grelok. Na pewno jest to bardzo ciekawy przypadek w obecnej sytuacji Polski, gdzie wszyscy raczej się dzielą, a nie łączą. Wspólną cechą nas wszystkich jest to, że nasze stowarzyszenia są bardzo integralnie związane z tą ziemią, na której żyjemy i pracujemy. I są to stowarzyszenia zakorzenione w przeszłości, ale patrzące również śmiało w przyszłość - wyjasniał Piotr Bąk.
Podpisanie listu intencyjnego ma miejsce w ważnym momencie dziejowym - w roku jubileuszu 30 rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, 90 rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego, 115 rocznicy zakopiańskiego Gniazda Sokoła, 90 rocznicy Związku Podhalan - podkreślał Kazimierz Murasiewicz, jeden z inicjatorów nawiązania współpracy organizacji z Podhala, Spisza i Orawy."

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel-Semberecka):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I