I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
ZEW Niedzica SA Solidnym Pracodawcą 2008

(21.02.2009) Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA otrzymał prestiżowy tytuł „Solidny Pracodawca Małopolski 2008”. Konkurs jest organizowany od pięciu lat przez Grupę Media Partner, wydawcę ogólnopolskich dodatków gospodarczych, ukazujących się na łamach „Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Program stał się prestiżowym ogólnopolskim konkursem w dziedzinie zarządzania personelem, wyłaniającym najlepszych pracodawców w Polsce. Nagroda przyznawana jest w kategorii ogólnopolskiej i regionalnej.
Głównym kryterium przy wyborze laureatów był wskaźnik solidności zatrudnienia, w którym brano pod uwagę takie kwestie jak:
- warunki pracy (przepisy Bhp, prawo pracy),
- terminowość wypłat,
- warunki socjalne,
- ścieżka kariery (szkolenia pracowników),
- opinie o firmie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. PIP, urzędy pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe),
- dynamika zatrudnienia w ostatnich latach.
Konkurs „Solidny Pracodawca Roku” wyłania i nagradza te przedsiębiorstwa, które z wyróżnieniem wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec pracowników. Biorą w nim udział tysiące firm z wszystkich regionów kraju; podczas tegorocznej edycji to zaszczytne wyróżnienie otrzymał ZEW Niedzica SA jako „Solidny Pracodawca Małopolski 2008”. Wyróżnienie jest tym ważniejsze, że o ten prestiżowy tytuł konkurowało wiele firm, w gronie laureatów znalazły się jednak nieliczne, a wśród nich właśnie Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA. Co ważne, ZEW Niedzica SA został po raz pierwszy nominowany do konkursu „Solidny Pracodawca 2008” i od razu sięgnął po najwyższą nagrodę. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż wyróżnienie przyznane zostało w czasach masowej emigracji i związanego z tym braku specjalistów w wielu branżach. Tytuł „Solidny Pracodawca” jest potwierdzeniem, że ZEW Niedzica SA jest firmą, która utrzymuje wysokie standardy zarządzania zasobami ludzkimi, zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy oraz możliwość rozwoju i kariery, co z kolei przekłada się na sukces całej firmy.
Podsumowanie konkursu nastąpi w maju w Warszawie podczas uroczystej gali z udziałem laureatów. Laureaci - oprócz przyznanego tytułu - otrzymują godło, które jest przydatne w działaniach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i rekrutacyjnych.
Konkurs odbywa się pod patronatem Konfederacji Pracodawców Polskich, patronat honorowy sprawuje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja o spółce:
ZEW Niedzica SA jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, powstałą w 1997 roku, pierwotna nazwa Zespół Zbiorników Wodnych zmieniona została w czerwcu 2004 r. Obecnie spółką kieruje prezes Grzegorz Podlewski, w Radzie Nadzorczej zasiadają: Przemysław Zawadzki, Agnieszka Marczyk, Janusz Gancarz, Jan Lech, Krzysztof Szajek.
ZEW Niedzica SA eksploatuje zbiorniki wodne Czorsztyn – Niedzica oraz Sromowce Wyżne, realizując zadania z zakresu:
- gospodarki wodnej w dolinie Dunajca, co polega na podniesieniu przepływów w czasie suszy oraz na ochronie przeciwpowodziowej (redukcji fali powodziowej)
- produkcji energii elektrycznej (energia spiętrzona w zbiornikach wody wykorzystywana jest do produkcji czystej ekologicznie energii elektrycznej w szczytowo-pompowej elektrowni Niedzica o mocy ok. 92 MW i w przepływowej elektrowni Sromowce o mocy ok. 2 MW).
- rekreacyjnego wykorzystania zbiornika Czorsztyn – Niedzica. Walory krajobrazowe zbiorników i ich położenie na pograniczu Pienin i Gorców, na Spiszu i Podhalu, w sąsiedztwie średniowiecznych zamków i w powiązaniu z rekreacyjnym wykorzystaniem jeziora o powierzchni około 1200 ha oraz posiadana baza noclegowo-gastronomiczna stały się podstawą prowadzonej przez Spółkę działalności hotelarsko–turystycznej. Niespotykaną gdzie indziej – atrakcją turystyczną jest spacer koroną najwyższej w Polsce zapory ziemnej z możliwością zwiedzenia w towarzystwie przewodnika wnętrza elektrowni.
W sezonie letnim turyści znajdą atrakcje charakterystyczne dla dużych akwenów, jak wycieczki i przewozy statkami, uprawianie sportów wodnych z możliwością wypożyczenia sprzętu pływającego, czy odpoczynek na piaszczystej plaży.
Zimą czekają wyciągi narciarskie w ośrodku Polana Sosny, który w od tego sezonu wprowadził wspólny karnet narciarski z pobliską stacją Kluszkowce.
ZEW Niedzica S.A. realizując przedstawioną wyżej działalność, jako największe przedsiębiorstwo regionu ma wpływ na społeczność lokalną. Do kas gminnych spływają podatki, a miejscowi znajdują zatrudnienie w Spółce, lub w obszarach rynku związanych z jeziorem.

Spółka jest członkiem Fundacji Rozwoju Jeziora Czorsztyńskiego, współdziała ze Stowarzyszeniem Flisaków Polskich, wspiera lokalne wydarzenia kulturalno-sportowe.
Na stałe do kalendarza imprez wpisane zostały organizowane przez ZEW Niedzica S.A. regaty„ o Puchar Zielonej Wstęgi Jeziora Czorsztyńskiego” czy zimowe zawody narciarskie „o Puchar Prezesa”.
ZEW Niedzica S.A. organizuje także w porozumieniu z dyrekcjami szkół akcje sprzątania brzegów jeziora, połączone z edukacją ekologiczną młodzieży.

Kondycja finansowa Spółki jest dobra, zajmuje ona wysoką pozycję w rankingu jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa, jako dynamiczne przedsiębiorstwo dwukrotnie ( w 2007 i 2008 roku) znalazło się w ogólnopolskim rankingu Gazel Biznesu, opracowanym przez „Puls Biznesu”. Zgodnie z przyjętą do realizacji „Strategią rozwojową ZEW Niedzica S.A. na lata 2009-2015” Spółka planuje wzrost mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej. Przykładem już zrealizowanym jest budowa w oparciu o istniejące stopnie wodne na Wiśle - będące w administracji RZGW w Krakowie - elektrowni Łączany i Smolice. Spółka zabiega w Regionalnym Zarządzie o zgodę na dalsze inwestycje. Zaawansowany jest także proces budowy farmy wiatrowej.

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I