I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
SPOTKANIA Z HISTORIĄ W NOWATORSKIEJ BURSIE

(25.05.2009) Robert Kowalski - PTH O/Nowy Targ: "W ostatni piątek dawna Bursa Gimnazjalna przy ul. Nadwoniej 5 w Nowym Targu przepełniona była atmosferą wspomnień dawno minionych dziejów i duchem jej twórcy doktora Jana Bednarskiego. Stało się to za sprawą wykładu dr Jerzego M. Roszkowskiego z Muzeum Tatrzańskiego, który zaprezentował sylwetkę tego zasłużonego działacza społecznego dla historii Nowego Targu, ale także Spisza i Orawy. Wykładem tym zainaugurowano cykl odczytów pod wspólnym hasłem Wieczorne Spotkania w Bursie Gimnazjalnej z historią, kulturą i tradycją w tle. Przedsięwzięcie realizowane przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Targu oraz Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej, jest pierwszą wspólną inicjatywą obu stowarzyszeń, które niespełna kilka miesięcy temu nawiązało ścisłą współpracę. W murach blisko 100-letniego budynku należącego do Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej, dzięki przychylności jej prezes p. Danuty Hajnos oraz Zarządu, swoją stałą siedzibę znaleźli podhalańscy historycy. Pozwoliło to na rozszerzenie dotychczasowej działalności obu Towarzystw o wykłady i spotkania z badaczami historii, kultury i tradycji naszego regionu. Planowane są w przyszłości także wystawy, konferencje i sesje popularnonaukowe. Oba Towarzystwa chcą również wspólnie promować swoją statutową działalność i pozyskiwać na ich realizację środki. Jednym z najważniejszych zadań jest pozyskanie funduszy na remont sędziwego budynku i przywrócenie mu świetności. Tym bardziej jest to ważne, że powoli zbliża się jubileusz 100-leia wzniesienia gmachu i oddania go do użytku podhalańskiej, spiskiej i orawskiej miejscowości. W tym m.in. celu powołany został fundusz remontowy, na który można wpłacać darowizny.
Jednym z zasadniczych celów, jaki przyświecał pomysłodawcom cyklu wykładów jest przywrócenie nowotarskiej Bursie Gimnazjalnej statusu instytucji kultury, nauki i edukacji. Pragną oni nawiązać do przedwojennej tradycji organizowania przy udziale młodzieży, wieczorków poświęconych różnorodnej tematyce. - Chcemy, aby w gmachu Bursy spotykali się miłośnicy historii, tradycji, kultury z terenu miasta Nowego Targu, ale także z regionu. W pierwszym roku działalności planujemy organizację co miesięcznych spotkań połączonych z odczytami, wzbogaconymi prezentacjami multimedialnymi. Cykl wykładów skierowany jest w pierwszej kolejności do młodzieży nowotarskich szkół średnich, studentów PPWSZ, ale także do mieszkańców naszego miasta, w tym również słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.
Podejmując się ich organizacji właśnie w budynku nowotarskiej Bursie Gimnazjalnej, chcemy przywrócić należną rangę, temu szczególnemu na mapie naszego miasta miejscu. Ożywienie działalności w blisko 100-letnim budynku, a poprzez to przypomnienie roli jaką odegrał w procesie kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich mieszkającej w niej młodzieży, pozwoli na stworzenie kolejnej jak się wydaje interesującej oferty kulturalnej w naszym mieście. Celem jest także ustawiczne edukowanie społeczeństwa nowotarskiego, umożliwianie mu poznania jego dziejów, kultury i tradycji. Przypomnienie także zapomnianych obywateli stolicy Podhala, wydarzeń oraz czerpanie z jego wielowiekowej spuścizny historycznej i kulturowej.
W pierwszej edycji projektu planowana jest organizację comiesięcznych spotkań (z wyjątkiem przerwy wakacyjnej), które odbywać się będą w piątki w godzinach popołudniowych. Tematyka wykładów będzie różnorodna i obejmować zarówno dzieje Nowego Targu jak i regionu. Miejsce szczególne będzie zajmowała historia Bursy Gimnazjalnej oraz Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego. Każdy odczyt wzbogacony zostanie prezentacją multimedialną zawierającą archiwalne dokumenty, fotografie itd. Na najbliższy rok zaplanowano łącznie 6 wykładów dot. m.in. Śladom Konfederacji Barskiej w Małopolsce i na Podhalu; Tajnemu nauczaniu w Nowym Targu i na Podhalu, Kulturze i tradycji Polskiego Spisza, Roli nowotarskiego gimnazjum w akcji polsko-słowackiej w latach 1934-1938 czy postaci ks. dr Franciszka Karabuły – proboszcza nowotarskiego, prefekt bursy gimnazjalnej, opiekuna i wychowawcy młodzieży. Projekt realizowany jest przy udziale środków pochodzących z dotacji Urzędu Miasta Nowego Targu."

Foto-relacja (zdjęcia Archiwum PTH):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I