I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Wakacje bez alkoholu

(29.06.2009) Mgr Janusz Stopka - Przewodniczący Miejskiej Komisji Profilaktyki: "Na początku wakacji Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu wystosowała apel do sprzedawców alkoholu o przestrzeganie zakazu jego sprzedaży osobom niepełnoletnim. Przypomnijmy, że w przypadku stwierdzenia złamania prawa w tym zakresie przedsiębiorcy zostanie cofnięte zezwolenie. Może on ponieść także dodatkowe, bardzo dotkliwe konsekwencje. Oto treść listu Komisji:

Panie i Panowie Przedsiębiorcy
Właściciele sklepów, pubów i kawiarni
Szanowni Państwo!

W swojej codziennej pracy spotykacie Państwo wielu młodych ludzi, którzy chcieliby kupić w Waszym sklepie lub kawiarni napoje alkoholowe. Wiemy, że jest to dla Was trudna sytuacja, i że odmawiając sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, czasem czujecie się trochę niepewnie. Dlaczego przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim jest ważne?
Alkohol jest jednym z największych zagrożeń dotykających dziś młodych ludzi. Jest częstą przyczyną poważnych problemów i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji:
. wypadków drogowych,
. utonięć
. konfliktów z prawem,
. zwiększa prawdopodobieństwo, że młody człowiek stanie się ofiarą lub sprawcą przestępstwa.
Dokładne badania prowadzone na przestrzeni ostatnich kilku lat, wskazują na gwałtowny wzrost spożycia alkoholu przez młodzież. Ilu tragedii i nieszczęść spowodowanych nadużywaniem alkoholu przez dzieci i młodzież można było uniknąć?
Rozumowanie wielu dorosłych opiera się na fałszywych przesłankach: "od jednego piwa nic mu nie będzie", "to nie moje dziecko, moje przecież nie pije alkoholu i jest bezpieczne", "nic się nie stanie ma przecież rozsądnych kolegów". Takie poglądy, niestety dość powszechne, stoją w rażącej sprzeczności z faktami, których niejednokrotnie jesteśmy świadkami, o których często słyszymy w mediach i w najbliższym otoczeniu.
W tej sytuacji zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą - nie tylko, jako do sprzedawców alkoholu, ale również, a może przede wszystkim, jako rodziców oraz dojrzałych i odpowiedzialnych dorosłych: Nie sprzedawajcie i nie podawajcie piwa, wina ani żadnych napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18. roku życia.
Aby się o tym przekonać i mieć pewność, iż nie popełniacie przestępstwa - macie prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek klienta. To prawo daje Wam art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który mówi: "W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy".
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. Sądy karne orzekające w takich sprawach mogą nie tylko ukarać wysoką grzywną, ale także orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy. Sąd może również - jako dodatkową karę - orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych. Sprzedając jedną butelkę piwa niepełnoletniej dziewczynie lub chłopcu naprawdę można wiele stracić.
Wiemy, że wśród Państwa jest wielu uczciwych sprzedawców, którzy oprócz roli handlowca stawiają się w roli obywatela, i zwracają uwagę komu sprzedają alkohol. Chcemy aby każdy z Państwa miał świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym."

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I