I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Nowy Targ: Urzędnicy z certyfikatem

(28.01.2009) Józef Bryś: "Urząd Miasta w Nowym Targu w minionym roku oprócz szeregu działań zmierzających do podnoszenia jakości pracy Urzędu oraz podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne zmobilizował już po raz trzeci kolejną grupę pracowników do samokształcenia z zakresu informatycznego, zdania egzaminów i uzyskania certyfikatu ECDL.
W dniu 20 stycznia 2009 roku uroczyście wręczono 17 Certyfikatów ECDL dla kolejnych pracowników, którzy pomyślnie złożyli egzaminy. Grupa ta dołączyła do 33 pracowników, którzy już taki certyfikat posiadają. Koszty egzaminów oraz uzyskania certyfikatu w ramach doskonalenia zawodowego ponosi Urząd Miasta, udział pracowników to należność za kartę EKUK.
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych potwierdza posiadanie wystarczających kwalifikacji w zakresie korzystania z narzędzi i metod informatyzacji."

 

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I