I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Przeciw narkotykom i przemocy w szkole

(05.05.2009) Piotr Rayski-Pawlik: "Sposoby skutecznego przeciwdziałania zjawisku narkomanii wśród uczniów na tle stosownych ustaw oraz program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" z perspektywy bycia funkcjonariuszem publicznym były tematami szkolenia dla nauczycieli i pedagogów zorganizowanego przez nowotarski Urząd Miasta. Prowadzili je Artur Kaczmarek - psycholog i terapeuta oraz mł. insp. Roman Szydło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Szkolenie dotyczyło zarówno nielegalnych narkotyków, jak i tzw. "dopalaczy" - substancji psychoaktywnych dostępnych w legalnym obrocie spowodowanym zręcznym omijaniem prawa. Prowadzący omówili podstawowe zagadnienia związane z tematem, a wraz z uczestnikami dyskutowali nad przyczynami powstania negatywnych zjawisk w społeczeństwie i przedstawili obowiązujące uregulowania prawne.
Podstawowym celem szkolenia było wyposażenie nauczycieli w wiedzę i praktyczne umiejętności postępowania z uczniami, którzy mieli, lub nadal mają kontakt z narkotykami oraz z uczniami którzy stosują przemoc względem rówieśników, lub jej podlegają. Nauczyciele dowiedzieli się od specjalistów jak zgodnie z prawem reagować i interweniować w przypadkach tego wymagających."

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Rayski-Pawlik):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I