I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Szkolenie w sprawie pozyskiwania środków

(27.02.2009) Piotr Rayski-Pawlik: "W czwartek w sali obrad Urzędu Miasta odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące oferty Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Miasto Nowy Targ jest partnerem Ośrodka w zakresie udzielania konsultacji organizacjom aplikującym o środki pomocowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej służącym do inwestowania w kapitał ludzki. Wspiera zatrudnienie i pomaga zdobywać lepsze wykształcenie i umiejętności. To z kolei zwiększa szanse na rynku pracy. Państwa członkowskie i regiony opracowują własne Programy Operacyjne EFS, które stanowią reakcję na realne potrzeby w terenie.
Program został stworzony, by redukować różnice w zamożności i jakości życia we wszystkich państwach członkowskich i regionach UE. Tak więc fundusz promuje spójność gospodarczą i społeczną.
Beneficjentami projektów EFS mogą być podmioty różnego typu: organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni działający w dziedzinie zatrudnienia oraz integracji społecznej. Współpraca z Ośrodkiem daje możliwość uzyskania darmowej konsultacji na każdym etapie sporządzania w wniosku przez nowotarskie stowarzyszenia i instytucje.
Szkolenie jest częścią realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi."

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Rayski-Pawlik):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I