I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Garaż obok lodowiska

(23.10.2009) Wojciech Watycha - Z-ca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Nowy Targ: "W związku z narastającymi problemami parkingowymi w centrum miasta oraz zamiarem likwidacji parkingów w Rynku w Nowym Targu przewiduje się budowę garażu wielopoziomowego otwartego obok Miejskiej Hali Lodowej. Budowa garażu nastąpi w trybie "zaprojektuj - wybuduj" poprzez udzielenie koncesji na roboty budowlane zgodnie z obowiązującą od lutego tego roku ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi, tzn. oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę sporządzi projekt budowlany zgodnie z koncepcją i sporządzonym programem funkcjonalno-użytkowym, zrealizuje na miejskiej działce ww. garaż a następnie będzie zarządzał tym obiektem czerpiąc dochody w okresie ustalonym w umowie. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku po skompletowaniu potrzebnej dokumentacji.
Obecnie została opracowana koncepcja garażu wielopoziomowego otwartego wraz z programem funkcjonalno-użytkowym i kosztorysem szacunkowym. Główne założenia dotyczące realizacji parkingu, a w zasadzie zgodnie z nomenklaturą techniczną garażu wielopoziomowego otwartego to:
•Powierzchnia działki- 0,4187 ha
•Powierzchnia zabudowy- 1316,5 m2
•Wskaźnik wielkości pow. zabudowy- 0,314
•Powierzchnia terenów zielonych biologicznie czynnych 26,5% pow. działki - 1110,6 m2
•Powierzchnia wszystkich kondygnacji netto- 6245,98 m2
•Kubatura- 19080,75 m3
•Ilość kondygnacji- 5
•Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - 15,5 m npt
•Ilość miejsc postojowych (m.p.) w garażu otwartym- 194 w tym 8 dla osób niepełnosprawnych
•Ilość m.p. na działce- 12 w tym 1 dla osób niepełnosprawnych
•Razem: 206 m.p. w tym 9 dla osób niepełnosprawnych

Szacunkowy koszt inwestycji - ok. 9,3 mln zł brutto.

Projektanci wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu, mając na względzie ograniczenia wynikające z obowiązujących warunków technicznych (np. odległości od boisk sportowych) postarali się maksymalnie wykorzystać na cele parkingowe dostępny teren. Obiekt wysokością nie przewyższa sąsiedniej hali lodowej.
Ciekawostką jest fakt wykorzystania do celów parkingowych również stropu ostatniej kondygnacji garażu przez co uzyskano dodatkowe miejsca postojowe "na dachu". Z uwagi na warunki pogodowe należy się liczyć, że w zimie te miejsca mogą nie być wykorzystywane.
Warto zauważyć, że postępowanie o udzielenia koncesji na roboty budowlane, będzie jednym z pierwszych tego typu postępowań w Województwie Małopolskim przeprowadzanych zgodnie z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi."

(wizualizacje i projekt: mgr inż. arch. Leszek Karasiński, mgr inż. arch. Szymon Mazurek)
 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I