I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Światowy Dzień Zwierząt

(09.10.2007) Tomasz Szlaga: "Zdarzenie obejmujące Happening oraz Dni Otwarte Schroniska ściśle nawiązuje do obchodzonego 4 października Światowego Dnia Zwierząt - a jest to data nie przypadkowa bowiem właśnie na ten dzień przypada rocznica śmierci św. Franciszka z Asyżu, założyciela zakonu ojców Franciszkanów, wielkiego przyjaciela i patrona zwierząt. W Polsce ten Dzień obchodzony jest od 1992 roku, a zgodnie z Uchwałą Sejmu RP z 27. 10.2006 r. jest to już oficjalny dzień. Dlatego właśnie szczególnie dzisiaj chcielibyśmy przypomnieć o sytuacji i problemach skoncentrowanych wokół zwierząt. A tych problemów jest wiele:
· brak kompleksowej rejestracji zwierząt;
· nikła znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony zwierząt;
· niewielka ilość dostrzegalnych i karanych aktów bestialstwa wobec zwierząt;
· traktowanie zwierząt w sposób konsumpcyjny – handel egzotycznymi i dzikimi gatunkami, hodowle psów szkolonych do walk, wykorzystywanie dzikich zwierząt w cyrkach;
· transport zwierząt tragicznych warunkach;

To tylko niektóre z nich. My zaś szczególnie chcielibyśmy przypomnieć o losie zwierząt w schroniskach, a poprzez zorganizowanie Dni Otwartych Schroniska w Nowym Targu aktywnie przyłączyć się do zmiany ich sytuacji.

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu nie przeprowadziłby tego zdarzenia, którego pierwszą częścią jest dzisiejszy happening – przemarsz, rzeczona konferencja oraz pokaz szkolenia psów, zaś drugą częścią są Dni Otwarte Schroniska 5 i 6 października, gdyby nie pomoc młodzieży z Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu, która już wcześniej włączała się na zasadzie działań wolontaryjnych w pomoc w przeprowadzaniu akcji i zdarzeń odbywających się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.

Tym niemniej pierwszy raz podejmujemy wspólnie akcję, która wychodzi na zewnątrz mając nadzieję, że mieszkańcy Nowego Targu ją dostrzegą i aktywnie będą uczestniczyć w Dniach Otwartych Schroniska. W przyszłości chcielibyśmy, korzystając z pomocy młodzieży z Bursy podejmować więcej działań na zasadzie wolontariatu, które odpowiadałyby na problemy dostrzegane przez młodzież. Jednak nie chcemy zamykać się na pomysły i pomoc osób, szczególnie młodzieży, z innych środowisk. Tym samym pragniemy zaapelować do wszystkich osób, które dostrzegają zagrożenia i problemy w naszym mieście, mają pomysł na działania jak im przeciwdziałać, bądź pragną przyłączyć się do działań na zasadzie wolontariatu o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Wystarczy przypomnieć jak wiele może dać człowiekowi wolontariat. Tak o tym mówił papież Jan Paweł II podczas zakończenia obchodów Międzynarodowego Roku Wolontariatu 5 grudnia 2001 roku: wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym".

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Tomasz Szlaga, e-mail: szlaga.mok@op.pl

Foto-relacja (zdjęcia MOK NT):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I