I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Sprawdzili hydranty

(31.08.2009) Marcin Jagła - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji: "Po pamiętnym pożarze hipermarketu E'Leclerc państwowa Straż Pożarna we współpracy z Urzędem Miasta zinwentaryzowała wszystkie hydranty znajdujące się na terenie Nowego Targu. Jednym z efektów inwentaryzacji jest uruchomienie dużego zbiornika przeciwpożarowego znajdującego się na ul. Składowej przy PSS "Społem". W ramach poprawy zaopatrzenia miasta Nowy Targ w wodę do celów gaśniczych, został on oczyszczony i napełniony wodą. Uruchomienie tego zbiornika w dużym stopniu zabezpieczy obiekty zlokalizowane przy ul. Składowej i Ceramicznej."

Foto-relacja (zdjęcia Mateusz Zamojski):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I