I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Zmiana organizacji ruchu podczas Jarmarku Podhalańskiego

(17.08.2009) W dniach od 20 do 23 sierpnia 2009 r. na placu Rynku Nowego Targu organizowany jest X JARMARK PODHALAŃSKI. W tych dniach zamknięte zostaną dla ruchu wszelkich pojazdów pierzeje: południowa, północna i zachodnia, nie dotyczy skrzyżowania ul. Rynek z ul. Kolejową i ul. Kazimierza Wielkiego oraz skrzyżowania ul. Rynek z ul. Św. Katarzyny i ul. Szkolną. Objazd prowadzony będzie ul. Kościuszki, wschodnią pierzeją Rynku i ul. Szaflarską. W tym okresie wprowadza się ruch dwukierunkowy na pierzei wschodniej ul. Rynek i ul. Szaflarskiej na odcinku od ul. Rynek do ul. Królowej Jadwigi oraz obustronny zakaz postoju na w/w ulicach.
W tym czasie ruch w obrębie Rynku będzie utrudniony ze względu na zwiększony ruch pieszych.

 

  

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I