I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
OSOBOWOŚĆ ZIEM GÓRSKICH
– do końca lutego można zgłaszać kandydatury

(27.02.2009) Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich po raz kolejny ogłosiła plebiscyt „Osobowość Ziem Górskich”. Jednym z celów działalności Koalicji jest promowanie ludzi i przedsiębiorstw związanych z ziemiami górskimi z Podhalem i Żywiecczyzną.
„To właśnie oni wywierają decydujący wpływ na wizerunek polskich gór - swoją postawą i osiągnięciami wspierają rozwój ekonomiczny regionu, pomagają eksponować i promować jego zalety” – mówi Antoni Szlagor, Prezes Zarządu Stowarzyszenia KMZG.
Do Konkursu mogą zostać zgłaszane osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich. Statuetki będą przyznawane w pięciu kategoriach: Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich, Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich, Dziennikarz Ziem Górskich, Samorządowiec (po raz pierwszy) oraz Osobowość Ziem Górskich. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać pochodzące z regionów górskich samorządy gospodarcze, prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe, placówki kulturalne i oświatowe oraz media. Zgłoszenia do Konkursu mogą również dokonać sami mieszkańcy Podhala i Żywiecczyzny pod warunkiem zebrania co najmniej 20 podpisów poparcia dla zgłoszonej osoby. Osoby popierające zgłoszenie powinny być pełnoletnie i posiadać stałe zameldowanie na terenie ziem górskich.
Nagrody w Konkursie będzie przyznawała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą m.in. ubiegłoroczni laureaci. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi w trzech etapach. W pierwszym Kapituła oceni przesłane kandydatury, a następnie imiona i nazwiska osób nominowanych zostaną opublikowane na stronach internetowych Koalicji pod adresem www.koalicja.com. Internauci będą mogli oddawać swoje głosy na jednego nominowanego z każdej kategorii przez 9 kolejnych dni. W trzecim etapie Kapituła dokona wyboru Laureatów spośród nominowanych zwykłą większością głosów. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 21 marca 2009 roku tym razem w Żywcu. Poprzednie gale odbyły się m.in. w Nowym Targu i Suchej Beskidzkiej.
Przypomnijmy, że rok temu Koalicja Marek Ziem Górskich po raz pierwszy przyznała tytuł Honorowego Ambasadora Ziem Górskich. Został nim Adam Małysz. Ponadto ubiegłorocznymi „Osobowościami Ziem Górskich” zostali:
w kategorii „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich” – Krzysztof Bielewicz wytwórca tradycyjnych żywieckich pierników;
w kategorii „Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich” - Adam Worwa właściciel formy motoryzacyjnej w Nowym Targu;
w kategorii „Dziennikarz Ziem Górskich”- Jacenty Musiał – redaktor naczelny gazety samorządowej powiatu limanowskiego, jednocześnie Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego
w kategorii „Osobowość Ziem Górskich”- Ludwik Młynarczyk – propagator kultury orawskiej; płanetnik.
***
Koalicja Marek Ziem Górskich jest platformą zrzeszającą przedsiębiorców i samorządy z terenów górskich południowej Polski. Stanowi inicjatywę, której celem jest m.in. promowanie ludzi, walorów turystycznych i ekonomicznych jednego z najczystszych ekologicznie obszarów w naszym kraju. Członkami KMZG są m.in. miasta Nowy Targ, Sucha Beskidzka i Żywiec oraz Grupa Żywiec S.A. Na co dzień współpracuje też z samorządami i przedsiębiorcami miast Wisły i Zakopanego.

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I