I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Korupcja w Nowym Targu

(11.07.2007) W trakcie kontroli zakładu, kontrolowany przedsiębiorca wręczył korzyść majątkową w kwocie 200 złotych pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu. Wkrótce po wręczeniu powiadomił Policję. Czynności podjęte przez Policję zaskutkowały zatrzymaniem dwóch kontrolujących osób i przedstawieniem im zarzutów z art. 228 kodeksu karnego (przyjęcie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej).
Wobec jednej z podejrzanych osób zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres jednego miesiąca, wobec drugiej dozór Policji połączony z zakazem opuszczania kraju. Urzędnikom grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do ośmiu lat. Zgromadzony materiał dowodowy uprawdopodabnia podejrzenie popełnienia przez urzędników w/w SANEPID kilkudziesięciu czynów o podobnym charakterze, co nadaje sprawie rozwojowy charakter. Przedsiębiorca, który zgłosił o przestępstwie nie będzie podlegał karze za wręczenie „łapówki”, ponieważ obejmuje go ochrona wynikająca z przepisów prawa karnego. Artykuł 229 par. 6 kodeksu karnego daje takie gwarancje wręczającemu „łapówkę” jedynie wówczas, jeżeli powiadomi on organy ścigania zanim same o tym się dowiedzą i ujawni wszystkie istotne okoliczności przestępstwa.
Dajemy pod rozwagę tym wszystkim osobom, które wręczały korzyści majątkowe pracownikom urzędów, niezwłoczne powiadomienie o tym Policji i skorzystanie z możliwości uniknięcia kary. W tym celu należy kontaktować się telefonicznie z Naczelnikiem Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu – tel. 0-16 2610450 lub jego zastępca tel. 0-18 2610465
lub osobiście: 34-400 Nowy Targ ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 a – Komenda Powiatowa Policji Sekcja Kryminalna (informacja w recepcji).

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I