I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
XI Ogólnopolski Konkurs Literacki
im. Stanisława Jerzego Leca

(01.06.2009) XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Jerzego Leca

WCIĄŻ DĄŻYMY
DO PRAWDY
ALE CIĄGLE
KTOŚ PRZESTAWIA
KIERUNKOWSKAZY

NOWY TARG
PAŹDZIERNIK 2009

organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
patronat:
Burmistrz Miasta Nowego Targu
terminarz:
termin nadsyłania prac do 30 sierpnia 2009r.
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród październik 2009r.
kategorie konkursu:
- aforyzm
- fraszka
zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie
zestawu 5 aforyzmów lub 5 fraszek w 5 egzemplarzach.
3. Zestawy fraszek lub aforyzmów należy opatrzyć godłem.
4. Jeden autor może nadesłać jeden zestaw fraszek i aforyzmów.
5. Do nadesłanych utworów należy dołączyć kopertę opatrzoną
godłem zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, adres.
6. Utwory biorące udział w konkursie nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane.
7. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatorów.
Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.
8. Nadesłane prace przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka
Kultury z zachowaniem praw autorskich autora tekstu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji
Utworów nadesłanych na konkurs.
10. Organizatorzy podejmują starania o wydanie nagrodzonych utworów w pismach kulturalno - literackich.
11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania i publikowania danych osobowych uczestników w celach związanych z realizacją konkursu.
12. Nadesłanie utworów na konkurs jest równoznaczne z uznaniem
warunków niniejszego regulaminu.
13. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie
do 30 sierpnia 2009r. na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
Al. Tysiąclecia 37
34-400 Nowy Targ
z dopiskiem na kopercie “Konkurs Literacki”

Informacji udziela Stanisław Krzak tel. (018) 2662132
 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I