I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Ponad 16 milionów złotych na Miejską Halę Lodową w Nowym Targu

(26.03.2009) UM Nowy Targ: "W związku z publicznie wygłaszanymi opiniami przez niektóre nowotarskie środowiska oraz osoby publiczne jakoby Miasto Nowy Targ „nie troszczyło” się o nowotarski hokej Burmistrz Miasta Nowy Targ zobowiązał się do przedstawienia Radzie Miasta Nowy Targ informacji na temat wydatków ponoszonych w ostatnich latach na utrzymanie Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu. Przygotowane zostało zestawienie poniesionych wydatków w ciągu ostatnich 10 lat. Z zestawienia poniesionych wydatków wynika, że w okresie ostatnich 10 lat Miejska Hala Lodowa kosztowała miasto ponad 16 mln zł. Większość tych wydatków stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem lodowiska, niemała kwota bo prawie 7 mln zł przeznaczona została na wydatki inwestycyjne. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie ma w Nowym Targu drugiego takiego obiektu sportowego, czy też kultury, który pochłaniałby tak duże wydatki. Lodowisko wykorzystywane jest głównie do rozgrywania meczów hokejowych oraz do treningów związanych z tą dyscypliną sportową. Patrząc na przedstawione cyfry trudno zgodzić się z tym, że miasto nie wspiera hokeja, bo z żadna inna dyscyplina sportowa nie pochłania z budżetu miasta tak dużych wydatków. Z roku na rok można zauważyć rosnące zainteresowanie mieszkańców uprawianiem sportu w sposób amatorski, czy też profesjonalny. Pojawiają się coraz większe oczekiwania, żeby w mieście ulepszać bazę sportową, ale nie tylko tą związaną z hokejem. Miasto jest w trakcie realizacji bądź przygotowuje realizację wielu dużych inwestycji, które pochłoną z budżetu miasta wydatki na niespotykaną do tej pory skalę. Wśród tych inwestycji znajduje się m.in. budowa kolejnego w mieście obiektu sportowo-rekreacyjnego tj. basenu, a koszt takiej inwestycji to ok. 20 mln zł. Budżet miasta przez wiele lat będzie obciążony zadłużeniem, które trzeba będzie spłacać, a dodatkowo wzrosną wydatki bieżące związane z utrzymaniem nowobudowanych obiektów. Specyfiką każdego budżetu, czy to prywatnego czy to gminnego, jest to, że nie jest on w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom i warto o tym pamiętać w trakcie prowadzenia wszelkich dyskusji.
W najbliższym czasie miejscy radni będą musieli wypowiedzieć się na temat przyszłości funkcjonowania lodowiska mając na względzie również inne sprawy, o które należy zadbać w Nowym Targu. Być może za przykład w tym miejscu mogłaby posłużyć umowa zawarta przez miasto z Klubem Sportowym „GORCE”. Na mocy zawartej umowy klub zarządza miejskimi obiektami sportowymi przy Al. Tysiąclecia. To klub zajmuje się bieżącą eksploatacją obiektów i utrzymuje się z własnych dochodów".

Wydatki na lodowisko - zestawienie plik (xls)

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I