I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Powiatowe ćwiczenia obronne
„PODHALAŃSKA JESIEŃ 2009"

(15.10.2009) "W dniu 13 października 2009 r. na terenie powiatu nowotarskiego przeprowadzone zostało powiatowe ćwiczenie obronne pk. „PODHALAŃSKA JESIEŃ 2009" koordynowane przez Starostę Nowotarskiego. Temat ćwiczeń to: „Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej powiatu w czasie wystąpienia zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych oraz wyższych stanów gotowości obronnej państwa wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu”.
Celem ćwiczenia było: doskonalenie kadry kierowniczej administracji publicznej powiatu (miast/gmin) w rozwiązywaniu problemów wynikających z realizacji zadań operacyjnych; zgrywanie obsad „Stanowisk Kierowania” w wypracowywaniu decyzji (zamiaru) po otrzymaniu zadania; przygotowywanie ćwiczących do prawidłowego identyfikowania zagrożeń występujących na obszarze powiatu, gminy; doskonalenie rozwinięcia „Zastępczych Miejsc szpitalnych” w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Ćwiczenia przeprowadzono w II etapach:
I etap (aplikacyjny) – zadania obronne realizowane przez Starostwo Powiatowe (Urząd Miasta/Gminy), system kierowania realizacja zadań obronnych na obszarze powiatu oraz wypracowanie decyzji (zamiaru) do realizacji zadań obronnych przez „Stanowiska Kierowania”.
II etap (epizody praktyczne) – ewakuacja obiektu administracji publicznej i rozwiniecie zastępczych miejsc szpitalnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
W ćwiczeniu brały udział wszystkie jednostki samorządu terytorialnego powiatu, powiatowe służby, inspekcje, straże, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Straż Graniczna Sromowce Wyżne oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Krakowie i Oddziału Zamiejscowego w N. Sączu. Razem ok. 180 osób."

źródło: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu - opracowano na podstawie materiałów Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

Foto-relacja (zdjęcia Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I