I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Prace nad południową obwodnicą Nowego Targu

(01.12.2008) Marcin Jagła - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urząd Miasta Nowy Targ: "Rozpoczęły się prace nad powstaniem południowej obwodnicy Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49 Nowy Targ - Jurgów. Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Ogłoszenie zostało już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Projektowana droga klasy GP będzie mierzyć 2,7 km i połączy "zakopiankę", czyli drogę krajową nr 47, z ul. Jana Pawła II, czyli drogą krajową nr 49 na Jurgów, po południowej stronie Nowego Targu. Dzięki temu ruch tranzytowy będzie omijał centrum miasta i zatłoczoną aleję Tysiąclecia.
Kolejne etapy, to opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji. Budowa jest planowana w tym czasie, co budowa "zakopianki" na odcinku Rdzawka - Nowy Targ."


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I