I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
OBWODNICA NOWEGO TARGU
– RUSZAJĄ PRACE NAD DOKUMENTACJĄ

(18.03.2009) Magdalena Chacaga GDDKiA: "W krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) zgody na budowę obwodnicy Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49 Nowy Targ – Jurgów – granica państwa wraz z uzyskaniem tej decyzji. Wykonawcą dokumentacji będzie Konsorcjum Drogowo-Ekologiczne, w skład którego wchodzą: Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska „EKOSYSTEM ŚLĄSK” z Mysłowic oraz Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Warluga z Rudy Śląskiej. Wartość kontaktu to 481.900,000 zł brutto. Termin zakończenia realizacji zadania – styczeń 2011.
Na przestrzeni 22 miesięcy przeznaczonych na realizację zadania, wyznaczono terminy dla poszczególnych etapów prac. I tak: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe I etap (STEŚ I) ma być gotowe po 3 miesiącach od daty podpisania umowy. Po 4 miesiącach wykonawca ma mieć gotową analizę dotyczącą prognozy ruchu oraz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po pół roku spodziewane jest studium geologiczno-inżynierskie, a po 7 miesiącach – mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych. Po roku, czyli w marcu 2010 roku, projektanci powinni opracować STEŚ II. Po 14 miesiącach od daty podpisania umowy ma być gotowy raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wymagany do wniosku o uzyskanie DŚU, oraz wszystkie pozostałe materiały niezbędne do złożenia wniosku. Przewiduje się, że po 8 miesiącach od złożenia wniosku, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji zostanie wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska."


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I