I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Pieniądze dla organizacji pozarządowych

(17.12.2008) Marcin Jagła - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urząd Miasta Nowy Targ: "Burmistrz Miasta ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. W przyszłym roku stowarzyszenia na realizację zadań otrzymają kwotę w wysokości 809.900 zł.
Samorząd miasta Nowego Targu od lat wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które wraz z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w naszym Państwie, skutecznie i bez wielkiego rozgłosu odgrywają w codziennym życiu coraz większą rolę. W tym też celu powstał "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009". W ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert do rozdysponowania jest kwota w wysokości 809.900 zł z podziałem na następujące dziedziny:
Turystyka - 2000 zł
Oświata i wychowanie - 17.000 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 150.000 zł
Pomoc społeczna - 344.900 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 130.000 zł.
Kultura fizyczna i sport - 166.000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące otwartych konkursów ofert są dostępne na stronie internetowej www.nowytarg.pl oraz w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Promocji w godzinach urzędowania."
 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I