I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
„Już pływam- 2009”
kontynuacja programu w Nowym Targu

(07.04.2009) Janusz Stopka - Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Nowy Targ: "Kolejny już raz prowadzony będzie dla uczniów naszego miasta kurs nauki pływania na basenie kąpielowym w Zakopanem. Nauka pływania odbywać będzie się w okresie od 7 kwietnia do 16 czerwca 2009r., a więc zdobyte umiejętności z całą pewnością przydadzą się dzieciom w okresie wakacji. W przedsięwzięciu, które jest kontynuacją działań z 2008r., uczestniczyć będą uczniowie wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele instruktorzy nauki pływania w asyście opiekunów. Przewidziano utworzenie 10 grup zajęciowych po 15 uczniów każda. Na realizację przedsięwzięcia zaprojektowano budżet w kwocie 68.500 zł i było to możliwe dzięki wyasygnowanym środkom finansowym miasta Nowego Targu oraz środkom jakie udało się miastu pozyskać od Marszałka Województwa Małopolskiego w kwocie 30.900 zł. Koordynatorem przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Nowego Targu jest Pani mgr Małgorzata Budzyk Inspektor w Wydziale Oświaty. W trakcie zajęć nauki pływania przewiduje się także przekazanie uczestnikom wiedzy na temat właściwego i bezpiecznego korzystania z różnych akwenów (basenów kąpielowych, rzek, kąpielisk na naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych).
Program „Już pływam 2009” jest najlepszą formą przygotowania dzieci do korzystania z basenu, który powstanie w Nowym Targu. Trwa już proces inwestycyjny związany z opracowaniem projektu technicznego i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na naukę pływania jest możliwe także dla organizacji pozarządowych (m.in. za pośrednictwem Ministerstwa Sportu). Warto byłoby aby pamiętały o tym osoby zaangażowane w stowarzyszeniu na rzecz basenu, bo mogą przecież w ten sposób propagować swoje idee."

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I