I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Inwestycje i nowe kierunki -
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Targu

(14.07.2008) Anna Karpiel: "Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu istnieje od 2001 roku. Ciągle się rozwija, inwestując w nowe budynki dydaktyczne oraz otwierając kolejne ciekawe kierunki.
Obecnie trwa budowa Centrum Dydaktyczno – Bibliotecznego. Rozpoczęta w kwietniu 2007 roku inwestycja obejmuje 17 sal dydaktycznych, aulę na około 600 miejsc, czytelnię z 120 stanowiskami, podziemny parking oraz zaplecze gastronomiczne. Obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Do końca lipca w Podhalańskiej PWSZ trwa rekrutacja na 2008/2009 rok. Uczelnia zaprasza na bezpłatne studia licencjackie i inżynierskie. Do wyboru jest 8 kierunków, w tym nowootwarta ochrona środowiska i ratownictwo medyczne. Od nowego roku akademickiego zostanie również dzięki porozumieniu z Uniwersytetem Jagielloński otwarty kierunek stosunki międzynarodowe. Władze uczelni czekają na ostateczną decyzję Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego w tej sprawie. Rekrutacja na ten kierunek byłaby przeprowadzana przez UJ, a studenci po ukończeniu studiów licencjackich w Nowym Targu mogliby kontynuować naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim na specjalności integracja europejska. Pozostałe kierunki na Podhalańskiej PWSZ to architektura i urbanistyka, filologia polska, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, fizjoterapia.
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku, jako pierwsza w Polsce uczelnia utworzona na wniosek samorządu województwa. Wniosek ten przygotowali zgodnie Marszałek Małopolski, starostowie Nowotarski i Tatrzański oraz burmistrzowie Nowego Targu i Rabki. Uczelnia umożliwia zdobycie wykształcenia młodzieży z rejonu Podhala blisko swojego miejsca zamieszkania i jednocześnie chroni i rozwija góralskie korzenie Skalnego Podhala, Spiszu, Orawy i Ziemi Gorczańskiej.
Funkcję rektora od powstania Uczelni aż do dnia dzisiejszego piastuje profesor Stanisław Andrzej Hodorowicz. Uczą tu profesorowie krakowskich uczelni. Umowy patronackie zawarte z krakowskimi uczelniami wyższymi, m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Wychowania Fizycznego, Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Krakowską zapewniają wysoki poziom kadry oraz możliwość dalszych studiów w Krakowie. Obecnie Uczelnia zatrudnia blisko 200 pracowników, w tym ok. 170 dydaktycznych. Uczelnia bardzo szybko się rozwija. Kiedy powstawała siedem lat temu, uczyło się na niej 300 studentów filologii polskiej, pielęgniarstwa, fizjoterapii oraz turystyki i rekreacji. Dzisiaj kształci ponad 2000 studentów (w tym w systemie stacjonarnym ok. 1200).
Co ciekawe, Podhalańskiej PWSZ jest najwyżej w Polsce położoną uczelnią wyższą. Budynki stoją na zboczach Gorców, na wysokości 615 m n.p.m. Z okien Uczelni widać nie tylko Nowy Targ, ale także panoramę Tatr, Pienin oraz Babią Górę. Oddany do użytku w 2004 r. obiekt o łącznej powierzchni ponad 5000 m2 zawiera m. in. kilkadziesiąt nowocześnie wyposażonych sal wykładowych i ćwiczeniowych, bibliotekę (zawierającą ok. 13000 woluminów), dygestoria, laboratoria językowe i komputerowe, a także salę do fitnessu, masażu oraz siłownię. Obok powstaje już kolejny obiekt - Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne. Wartość tej inwestycji to ok. 47 mln zł.
Cały majątek Uczelni powstaje z darowizn samorządów. Samorząd Małopolski dotuje uczelnię ze swego budżetu oraz zapewnia wsparcie środkami strukturalnymi UE, Powiat Nowotarski przekazał 2,5 ha gruntów z budynkami (a w trakcie przekazywania jest dalsze 6 ha gruntów), a gminy Podhala, Spiszu i Orawy od lat dobrowolnie opodatkowują się złotówką od mieszkańca, by wspomóc uczelnię.
Podhalańskiej PWSZ pełni również rolę ważnego ośrodka kulturowego i naukowego na Podhalu. W ciągu 7 lat działalności uczelnia zorganizowała kilka konferencji naukowych, w tym trzy o zasięgu międzynarodowym, szczególny nacisk kładąc na organizację konferencji o tematyce regionalnej, dotyczącej gór i góralszczyzny, zbójnictwa, czy też życia i działalności Augustyna Suskiego. Przez uczelnię został wydany słownik gwary orawskiej i słownik gwary Skalnego Podhala oraz antologia poezji góralskiej.
"

Foto-relacja (zdjęcia PPWSZ):

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I