I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Protest

(04.07.2007) Protest Zarządu Głównego Związku Podhalan i Klubu Radnych Związku Podhalan Powiatu Nowotarskiego w sprawie ograniczenia działalności placówek kulturalno-oświatowych w Powiecie Nowotarskim. Z ubolewaniem stwierdzamy, że podejmowane przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego działania „oszczędnościowe” dotyczące drastycznego ograniczenia działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rabce godzą w dobro dzieci i młodzieży. W związku z powyższym protestujemy przeciwko takim pozornym oszczędnościom, które nie są uzasadnione tak z punktu widzenia merytorycznego, jak i ekonomicznego. Środki finansowe na działalność tych jednostek zostały w pełni zabezpieczone w budżecie Powiatu Nowotarskiego na 2007 rok i powinny być zapewnione w latach następnych. Wychowanie i kształtowanie młodego pokolenia jest jednym z podstawowych zadań jednostek samorządowych. Łatwo jest zniszczyć 50-letni dorobek placówek, natomiast trudno będzie to w przyszłości odbudować. Jest to kolejna błędna decyzja Zarządu Powiatu Nowotarskiego po wcześniejszych likwidacjach Międzyszkolnych Ośrodków Sportowych w Nowym Targu i Rabce, Świetlicy Środowiskowej działającej przy Parafii Św. Jadwigi w Nowym Targu oraz wycofanie się z współfinansowania Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.

„TAKIE BĘDĄ RZECZYPOSPOLITE, JAKIE ICH MŁODZIEŻY CHOWANIE”

Przewodniczący Klubu Radnych Związku Podhalan Rady Powiatu Nowotarskiego

Antoni Rapacz

Prezes Związku Podhalan Zarządu Głównego

Jan Hamerski

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I