I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Przeciwdziałać depresjom i samobójstwom

(18.11.2008)  Marcin Jagła - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urząd Miasta Nowy Targ: "W nowotarskim Magistracie odbyło się szkolenie pt. "Przeciwdziałanie depresji i samobójstwom u młodzieży". W piątek 14 listopada 2008 r. na zaproszenie Burmistrza Miasta przybył psycholog mgr Paweł Nowak w celu przeprowadzenia szkolenia na temat "przeciwdziałanie depresji i samobójstwom u młodzieży". W sali konferencyjnej urzędu zgromadziła się liczna grupa pedagogów i psychologów. Po krótkim wprowadzeniu - zdefiniowaniu terminu depresji zostały utworzone grupy, które na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń i pracy z konkretnymi osobami odpowiadały na pytania:
Jakie były objawy świadczące o zaburzeniach ?
Jakie były przyczyny, które doprowadziły do takiego stanu ?
Jakie kroki podjęto aby pomóc w konkretnym przypadku ?
Jakie przeszkody stanęły na drodze pomocy ?
Jak można zapobiec tragedii samobójstw ?

Uczestnicy szkolenia ocenili bardzo wysoko poziom, interesujący sposób przekazania tematyki i zaproponowali chęć uczestniczenia w dalszych spotkaniach o tej bardzo ważnej i aktualnej tematyce. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Było to kolejne szkolenie adresowane do realizatorów programu. Przypomnijmy, iż w październiku Urząd Miasta był organizatorem szkolenia dla kuratorów sądowych."

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I