I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Trwa remont ratusza miejskiego

(12.03.2009) Marcin Jagła - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urząd Miasta Nowy Targ: "Nowotarski ratusz przechodzi gruntowną modernizację. Przeprowadzka Urzędu Skarbowego do nowej siedziby przy ul. Parkowej 13 umożliwiła przeniesienie wszystkich wydziałów do głównego budynku UM, objęło to także zajmujący do tej pory parter ratusza Urząd Stanu Cywilnego. Sam budynek zyska nowe oblicze. Odświeżana jest elewacja, która zachowa swój dotychczasowy kolor (przypomnijmy, że około 20 lat temu podczas poprzedniego remontu ratusz zmienił swój kolor z błękitnego na obecny, jasnożółty), natomiast wnętrza budynku ulegną nie tylko zmianom kosmetycznym wprowadzonym przez architekta Olgierda Pustówkę, ale i funkcjonalnym. Sale reprezentacyjne zachowają swój charakter, chociaż wystrój będzie bardziej odpowiadał XIX-wiecznej tradycji, natomiast w pomieszczeniach zajmowanych dotychczas przez Urząd Stanu Cywilnego powstanie centrum informacji turystycznej oraz sala pamięci z wystawą poświęconą Honorowemu Obywatelowi Miasta Nowego Targu Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II. Na piętrze budynku pozostanie jak do tej pory Muzeum Podhalańskie PTTK."

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Rayski-Pawlik):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I