I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Nowy Targ w czołówce miast Małopolski
pozyskujących środki

(15.04.2009) Marcin Jagła - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urząd Miasta Nowy Targ: "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) z okazji 10-lecia swojej działalności opracował zestawienie aktywności gmin Małopolski w zakresie korzystania z dotacji i pożyczek na ochronę środowiska. Są to środki przyznawane na bardzo atrakcyjnych warunkach, bo np. pożyczki udzielane są z oprocentowaniem ok. 3-4 %, a po spłacie połowy zadłużenia można uzyskać od 35 - 45 % umorzenia pozostałego zadłużenia. Warunki te są tylko niewiele gorsze, a czasami i porównywalne ze środkami z Unii Europejskiej, a ich otrzymanie jest o wiele prostsze i mniej "zbiurokratyzowane".
W tym zestawieniu za ostatnie 10 lat Miasto Nowy Targ otrzymało w sumie 29,2 mln zł co daje kwotę 875 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Ten ostatni wynik jest kilkakrotnie lepszy od kwoty przypadającej na 1 mieszkańca Krakowa, która wynosi ok. 150 zł. Lokuje to miasto na 6 miejscu w Małopolsce na 182 gminy."

 


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I