I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Nowy Targ: Strażacy w systemie ratowniczo-gaśniczym

(02.02.2009) Marcin Jagła - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urząd Miasta Nowy Targ: "W remizie nowotarskich strażaków ochotników odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego burmistrz miasta Marek Fryźlewicz i prezes OSP Bogusław Giełczyński otrzymali decyzję o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Wiesława Leśniakiewicza przekazał zastępca komendanta wojewódzkiego PSP brygadier Józef Galica. Walne zebranie OSP Kowaniec, w trakcie którego miała miejsce ta uroczystość było też okazją do wręczenia odznaczeń resortowych. Nowotarska straż pożarna jest najstarszą jednostką w powiecie i rozpoczęła 128 rok swojej działalności. W ubiegłym roku druhowie uczestniczyli w 17 akcjach gaśniczych, ofiarnie włączają się w pomoc bliźnim, życie społeczne miasta i działalność prewencyjną."
 

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I