I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Szkolenie dla przedsiębiorców

(29.07.2009) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka i Urzędem Skarbowym w Nowym Targu zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców na temat możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Spotkanie odbędzie się 31 lipca 2009 roku (piątek) w godzinach od 10:00 do 14:00
Miejsce szkolenia:
Urząd Skarbowy w Nowym Targu
ul. Parkowa 13
34-400 Nowy Targ
Sala Konferencyjna

Szkolenie skierowane jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W spotkaniu może uczestniczyć każda osoba, która chce uzyskać dotację na rozwój istniejącej już firmy lub która chce pozyskać informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach programów pomocowych.

Szkolenie dotyczyć będzie możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach:

* Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:
Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

oraz

* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”
Działanie 4.4 „Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”
Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
i Funduszu "Inwestycje Kapitałowe" – wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć

Spotkanie prowadzić będą konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości odnośnie dotacji w ramach Działania 2.1 Schemat A oraz konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Funduszu „Inwestycje Kapitałowe”.

Podczas szkolenia przedsiębiorcy pozyskają informacje na temat tego jakiego rodzaju projekty mogą być współfinansowane, z jakich programów, jakie koszty są kwalifikowane, ile wynosi wysokość wsparcia, jak wygląda ocena wniosków, kiedy i gdzie je składać. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie:
www.mcp.malopolska.pl/Biezace_szkolenia/Szkolenie_dla_przedsiebiorcow__Nowy_Targ_27_lipca_2009,884.html


Dodatkowe informacje można uzyskać w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości pod numerem telefonu: (012) 37 69 193.
Zapisy przyjmuje też Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, tel. 018 26 777 39.

Zapraszamy!!!

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców (parter)

www.mcp.malopolska.pl 
www.marr.pl
 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I