I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Pierwsi urzędnicy po służbie przygotowawczej

(14.03.2009) Stanisława Szołtysek: "Dla prawidłowego funkcjonowania administracji samorządowej sprawą bardzo ważną jest kwestia ustawicznego doskonalenia kadry. Podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w urzędach jest jednym z jej elementów.
Kształcenie kadr w Urzędzie Miasta Nowy Targ jest procesem planowym, ustawicznym, a także intensywnym, szczególnie dzisiaj, kiedy system prawny w Polsce ulega gwałtownej ewolucji a poważne jego zmiany następują bardzo szybko i wprowadzane są bez właściwego, minimalnego nawet przygotowania.
Najpopularniejszymi formami kształcenia w Urzędzie Miasta Nowy Targ, a zarazem najłatwiej dostępnymi, są szkolenia wewnętrzne organizowane na miejscu, jedno lub kilkudniowe szkolenia wyjazdowe organizowane przez profesjonalne firmy szkoleniowe, a także konferencje. Delegowanie pracowników na takie szkolenia odbywa się zgodnie ze sporządzonym wcześniej planem lub z potrzeby wynikającej ze zmiany przepisów. Plany szkoleń tworzone są na podstawie wniosków wynikających z wcześniej przeprowadzonych analiz potrzeb.
Jak ważne są szkolenia w administracji samorządowej świadczy fakt wprowadzenia w nowej ustawie o pracownikach samorządowych obowiązującej od 1 stycznia 2009r. zapisów o konieczności odbycia przez nowo zatrudnionych pracowników służby przygotowawczej.
Wyprzedzając zapis ustawowy, bo już w grudniu 2007r. Burmistrz Miasta w ramach doskonalenia wewnętrznych systemów organizacji i funkcjonowania urzędu wprowadził obowiązek realizacji aplikacji urzędniczych dla nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie. Opracowano stosowny program obejmujący wiedzę niezbędną dla pracownika samorządowego. Harmonogram zajęć dostosowano do wcześniej opracowanego programu. Pierwsze szkolenia aplikacyjne rozpoczęto we wrześniu 2008r., a więc wówczas, kiedy jeszcze trwały prace legislacyjne nad nową ustawą o pracownikach samorządowych.
Szkolenia zakończyły się egzaminem wewnętrznym w dniu 26 lutego 2009r. Aplikację ukończyło 10 osób z wynikiem pozytywnym. Pracownicy otrzymali stosowne zaświadczenia i złożyli uroczyste ślubowanie. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców zewnętrznych ale również przede wszystkim przez doświadczonych pracowników urzędu, co było dużą oszczędnością dla budżetu miasta.
Przyjęty system kształcenia pozwolił nowo zatrudnionym połączyć teorię z praktycznym przygotowaniem do zawodu. Praktyczne przygotowanie w Wydziałach pod okiem opiekunów dało możliwość nauki samodzielnego działania, samodzielnego podejmowania decyzji i umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Właściwie realizowana polityka szkoleniowa przynosi urzędowi szereg korzyści. Przede wszystkim poprawia jakość pracy nie tylko poszczególnych pracowników, ale całych zespołów, a także poprzez wyposażanie w nowe umiejętności i dawanie możliwości wspólnego rozwiązywania zagadnień problemowych pozwala poszerzyć horyzonty myślowe. Pracownicy dzięki temu stają się bardziej innowacyjni i twórczy, przynosząc korzyści urzędowi swoimi pomysłami oraz propozycjami konkretnych rozwiązań.
Wykonywanie pracy z poczuciem posiadania odpowiednich kompetencji i kwalifikacji daje szansę na osiąganie satysfakcji. Zatem podnoszenie kwalifikacji to dla wszystkich pracowników urzędu działania niezbędne.
"

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Rayski-Pawlik):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I