I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Miasto Nowy Targ
laureatem Konkursu "Wektory Współpracy"

(29.06.2009) "25 czerwca 2009 roku w Willi Decjusza w Krakowie podczas sesji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski odbyło się zakończenie II edycji Konkursu "Wektory Współpracy". Konkurs ten organizowany przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, który jest Honorowym Patronem konkursu, ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), a organizacjami pozarządowymi (NGO). Oceniany jest posiadany przez każdą gminę i starostwo uchwalany przez rady program współpracy z organizacjami NGO realizowany w poprzednim roku. Oprócz oceny formalnej i merytorycznej wykonywany jest również wśród tych organizacji sondaż dotyczący oceny tej współpracy przez konkretną organizację.
Miasto Nowy Targ zostało laureatem "Wektorów Współpracy" za miastami: Krzeszowice, Nowy Sącz i Zakliczyn.
Nowotarski tak dobrze oceniony program współpracy, na realizację którego Rada Miasta przeznaczyła w 2008 roku kwotę 769.528,70 zł., został przygotowany i opracowany bezpośrednio przez Marcina Jagłę - Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji, a uchwalony przez Radę Miasta Nowego Targu jako projekt burmistrza Marka Fryźlewicza.
W realizacji programu brały udział m.in. komisje ds. rozdziału środków na dofinansowanie różnych form współpracy, w których brali udział radni i urzędnicy Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu.
Warto wiedzieć, że w budżecie na 2009 rok do kwoty 867 200,00 zł wzrosła ilość pieniędzy przeznaczanych na dofinansowanie projektów złożonych przez NGO. Miasto Nowy Targ jest w czołówce gmin Małopolski również i pod tym względem."

źródło: Urząd Miasta Nowy Targ

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I