I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
NOWY TARG – NAJWAŻNIEJSZY WĘZEŁ DROGOWY NA PODHALU

(04.02.2008) Magdalena Chacaga GDDKiA: "NOWY TARG – NAJWAŻNIEJSZY WĘZEŁ DROGOWY NA PODHALU. Dzisiejsze spotkanie Zbigniewa Rapciaka dyrektora krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Markiem Fryźlewiczem burmistrzem Nowego Targu zaowocowało bardzo korzystnymi dla miasta ustaleniami. W niedalekiej przyszłości Nowy Targ ma szansę stać się najważniejszym węzłem komunikacyjnym Podhala.
Dyskutowano o przebiegu „zakopianki” pomiędzy Rdzawka a Szaflarami. Zbigniew Rapciak po raz kolejny uspokajał, że ustalenia poczynione na przestrzeni kilku ostatnich lat z udziałem samorządowców z Nowego Targu, Raby Wyżnej oraz Rabki, pozostają w głównych punktach nadal aktualne i wiążące. „Do pokazania na planach innych możliwych wariantów przebiegu obliguje nas prawo, lecz wersja uzgodniona jest jedna” – podkreślał dyrektor Rapciak.
Szef małopolskiej GDDKiA przedstawił burmistrzowi swój pomysł, by zmienić przebieg drogi krajowej nr 49 poprzez wybudowanie nowego jej odcinka o długości ok. 3 km od ul. Jana Pawła II do „zakopianki”. Wówczas al. Tysiąclecia zostałaby odciążona od ruchu tranzytowego i mieszkańcom byłoby łatwiej poruszać się po mieście. Nowe połączenie rozprowadzałoby ruch w kierunku Białki Tatrzańskiej i Jurgowa, gdzie dynamicznie rozwija się infrastruktura turystyczna, stanowiłoby także „bramę” do Pienin i zlokalizowanych tam miejscowości wypoczynkowych. Nowa droga będzie również dojazdem do planowanego lotniska i znakomicie wpisuje się w studium komunikacyjne miasta. „Dzięki inwestycjom GDDKiA w rejonie Nowego Targu, skoordynowanym z konkretnymi planami rozwoju opracowanymi i wdrażanymi przez samorząd, miasto ma szansę stać się głównym węzłem drogowo – kolejowo – lotniczym na terenie całego Podhala” – stwierdził dyrektor Rapciak – „Istnieje realna szansa, by nową drogę włączyć do obecnie realizowanego planu inwestycyjnego i wybudować w tym samym czasie, co odcinek „zakopianki” od Rdzawki do Szaflar”. Na korzyść tego projektu działa fakt, iż nowa dk 49 biegłaby przez tereny niezabudowane, na których nie ma przeszkód w rodzaju rezerwatów przyrody, ani ważnych obiektów infrastruktury.
Przypomnijmy, że kompleksową dokumentację projektową dla odcinka „zakopianki” Rdzawka – Szaflary opracowuje Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o. Opracowanie projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ma być gotowe na 31 grudnia 2009 roku. Według planów budowa ma rozpocząć się wiosną 2010 roku i zakończyć w grudniu 2011 roku".

Fragment studium komunikacyjnego Nowego Targu – koncepcja układu drogowego miasta (materiały UM Nowy Targ)

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I