I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
RDZAWKA - SZAFLARY, TRWAJĄ PRACE PROJEKTOWE

(30.01.2008) Magdalena Chacaga GDDKiA: "Na zlecenie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów "Transprojekt" Sp. z o.o. opracowuje dokumentację projektową przebudowy "zakopianki" pomiędzy Rdzawką a Szaflarami. Podczas wcześniejszych ustaleń z samorządami miejscowości, przez które będzie przechodzić nowa trasa, wypracowano jej przebieg optymalny z punktu widzenia mieszkańców przyległych terenów, a zarazem zgodny z przepisami technicznymi.
Po otrzymaniu wytycznych z centrali GDDKiA w Warszawie, projektanci studiują możliwość podwyższenia prędkości projektowej (nie ma ona nic wspólnego z dozwoloną prędkością jazdy) na omawianej trasie. Gdyby tak się stało, to jedyna zmiana polegać będzie na złagodzeniu niektórych zakrętów. Lokalizacja węzłów oraz przejścia przez miejscowości nie ulegną zmianie.

Należy pamiętać o tym, że prawo nakłada na inwestora obowiązek przedstawienia we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kilku wariantów, więc na planach - oprócz trasy uzgodnionej z samorządami (na mapie kolor pomarańczowy) - muszą znaleźć się inne opcjonalne.
„Zakopianka” pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem będzie drogą o długości 17,2 km biegnącą w zdecydowanej większości (15,5 km) po nowym śladzie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra, będzie to droga klasy GP, czyli główna przyspieszona. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z poboczami bitumicznymi. Jezdnie będzie rozdzielał pas zieleni o szerokości 5,0 m (wraz z opaskami).

Opracowanie projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ma być gotowe na 31 grudnia 2009 roku. Według planów budowa ma rozpocząć się wiosną 2010 roku i zakończyć w grudniu 2011 roku. Koszt realizacji inwestycji szacuje się na ok. 580,0 mln zł.

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I