I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Dzień Wolontariusza

(13.11.2007) W związku ze zbliżającym się Dniem Wolontariusza (5 grudnia 2007 roku), Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu oraz Urzędem Miasta Nowy Targ organizuje po raz pierwszy w naszym regionie obchody związane z tym dniem pod nazwą Nowotarski Dzień Wolontariusza. Zapraszamy Państwa do aktywnego włączenia się i skorzystania z przygotowanego programu.
Wstęp wolny.

W ramach obchodów pragniemy umożliwić Państwu:

· poznanie organizacji (związków, stowarzyszeń, fundacji, towarzystw) działających na terenie powiatu nowotarskiego poprzez krótkie prezentacje na sali widowiskowej i stałe promocje ofert w hallu MOKu;

· wysłuchanie panelu dyskusyjnego pt. "Quo vadis wolontariat?", który przedstawi aktualną sytuację wolontariatu i jego możliwą przyszłość ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu;

· obejrzenie filmu Jacka Bławuta pt. "Born Dead" przedstawiającego niełatwe, ale dające satysfakcje i spełnienie, podjęcie wolontariatu;

· poznanie inicjatywy Wolontariatu studenckiego, który promuje postawy aktywne wśród dzieci, młodzieży, studentów i pedagogów, a za cel stawia sobie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

· poznanie laureatów konkursu na esej pt. "Naturalna potrzeba człowieka: być pomocnym";

· poznanie laureatów plebiscytu "Aktywny 2007"na wolontariusza roku w naszym regionie.

PROGRAM:
10:00 - Uroczyste otwarcie
10:15 - Prezentacje organizacji (związków, stowarzyszeń, fundacji, towarzystw) na sali widowiskowej
11:45 - Ogłoszenie wyników plebiscytu "Aktywny 2007" na wolontariusza roku
12:00 - Przerwa
12:30 - "Quo vadis wolontariat?" - panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi
13:15 - "Wolontariat studencki" Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
13:30 - Ogłoszenie wyników konkursu na esej pt. "Naturalna potrzeba człowieka: być pomocnym"
13:45 - Pokaz filmu Jacka Bławuta "Born Dead"

PONADTO:
10:00-15:00 - promocje ofert Organizacji na stoiskach (hall MOK)

Konkurs pt. "Naturalna Potrzeba Człowieka: Być Pomocnym"

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na esej pt. "Naturalna potrzeba człowieka: być pomocnym", który organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu wraz ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu oraz Urzędem Miasta Nowy Targ.
Jest to pierwsza edycja liczymy jednak na zainteresowanie i udział w konkursie, który ma na celu:

przybliżyć młodzieży ideę pomocy drugiemu człowiekowi, a tym samym ideę wolontariatu;
zachęcić młodzież do aktywnego włączenia się w wolontariat i akcje wolontarystyczne;
ukazać, iż każdy może wiele zaoferować swojemu otoczeniu w ramach wolontariatu, a środowisko lokalne z otwartością czeka na pierwszy krok.
Jeśli jesteś rodzicem, dziadkiem, nauczycielem prosimy Cię o przekazanie informacji o konkursie uczniom szkół ponadgimnazjalnych, by mogli wyrazić swój głos w formie eseju. Natomiast jeśli jesteś Uczniem prosimy odpowiedz na konkurs. Pragniemy zaznaczyć, iż esej nie powinien przekraczać 4 stron maszynopisu formatu A4. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzenie zwycięzców nastąpi 5 grudnia podczas Nowotarskiego Dnia Wolontariusza na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

Plebiscyt "AKTYWNY 2007"

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscycie "Aktywny 2007", który organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu wraz ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu i Urzędem Miasta Nowy Targ. Jest to pierwsza edycja plebiscytu mamy jednak nadzieję na pozytywne odniesiecie się do tej inicjatywy. Plebiscyt ma na celu:

wskazanie, przedstawienie i uhonorowanie osób, które zdecydowały się na działalność wolontarystyczną;
stworzenie możliwości zaprezentowania społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku wolontariuszy, akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności społecznej;
promocji działań wolontarystycznych.
Zachęcamy wszystkich wolontariuszy, osoby prywatne, grupy samopomocowe, placówki, instytucje czy organizacje pozarządowe korzystające z pomocy wolontariuszy do zgłaszania swoich kandydatów. Uroczyste ogłoszenie wyników plebiscytu i nagrodzenie zwycięzców nastąpi 5 grudnia podczas Nowotarskiego Dnia Wolontariusza na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

Więcej informacji na
WWW.mok.nowytarg.pl

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I