I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
WYNIKI SPRAWDZIANU
NA ZAKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

(03.06.2009) Janusz Stopka - Naczelnik Wydziału Oświaty Urząd Miasta Nowy Targ: "Wyniki ze sprawdzianu umiejętności w klasach VI szkół podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 zarówno w Polsce, jak i Małopolsce są gorsze niż w roku ubiegłym. Nowotarskie szkoły podstawowe, pomimo ogólnokrajowej tendencji obniżenia poziomu, nadal osiągają wyniki lepsze niż średnie właściwe dla powiatu nowotarskiego (wynik: 21,70) i województwa (wynik: 23,40). Przodują jak dawniej Szkoła Podstawowa Nr 2 (24,30), Szkoła Podstawowa Nr 5 (24,30), Szkoła Podstawowa Nr 11 (23,50), Szkoła Podstawowa Nr 3 (23,30), oraz Szkoła Podstawowa Nr 6 (23,20).
O tym, czy w bieżącym roku sprawdzian był trudniejszy, czy wyniki sprawdzianu są efektem obniżenia się poziomu nauczania i uczenia się, zapewne rozeznają się teraz dyrektorzy w poszczególnych szkołach, lecz niewątpliwie należy szybko wyciągnąć odpowiednie wnioski, zmienić lub udoskonalić metody pracy i podjąć trud poprawy."

  

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I