I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Urząd Miasta Nowy Targ po raz kolejny w gronie laureatów

(16.06.2009) Stanisława Szołtysek - Sekretarz Miasta Nowy Targ: "10 czerwca Małopolanie obchodzili po raz pierwszy swoje święto. Obchody łączyły trzy okrągłe rocznice: 30-lecie mszy papieskiej na Błoniach, 20-lecie wolnej Polski i 10-lecie Samorządu Regionalnego.
Punktem centralnym uroczystości związanych z obchodami 10 czerwca, była uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego, która odbyła się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Na rozpoczęcie uroczystości specjalne przesłanie do zgromadzonych skierował sam pomysłodawca Święta Małopolski - Marszałek Marek Nawara, który nadal przebywa w szpitalu.
W uroczystościach udział wzięli: Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, Metropolita Krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, zaproszeni goście; Minister Skarbu Aleksander Grad, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Senator Janusz Sepioł, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak w imieniu Zarządu Związku Województw RP, Zarząd Województwa Małopolskiego oraz samorządowcy z Małopolski. Gościem specjalnym sesji był prof. Jerzy Regulski, twórca reformy samorządowej z 1990 r.
Metropolita Krakowski kardynał Stanisław Dziwisz przypomniał zgromadzonym, że Święto Małopolski osadzone zostało na fundamencie uniwersalnych wartości związanych z osobą i dziełem Jana Pawła II.
Po wystąpieniu Metropolity odbył się pokaz filmu przypominającego wydarzenia z ostatnich 10 lat obrazujący zachodzące zmiany i osiągnięcia Samorządu Regionalnego.
Następnie, po raz pierwszy w historii Samorządu Województwa Małopolskiego, zaprezentowany został projekt odznaki honorowej - Medalu "Zasłużony dla Województwa Małopolskiego Palatinatus Poloniae Minoris Meriti".
Po zakończeniu sesji Kapituła Konkursu "Wzorcowy Urząd Małopolski" wręczyła nagrody najlepszym jednostkom samorządowym z naszego regionu. Główną nagrodę w konkursie odebrały władze Powiatu Chrzanowskiego za budowę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W zaszczytnym gronie czwórki laureatów znalazł się Urząd Miasta Nowy Targ, który zgłosił do konkursu rozwiązanie zarządcze pt. "Dokształcając, inwestujemy w ludzi - aplikacje urzędnicze w Urzędzie Miasta Nowy Targ". Nagrodą w konkursie, jaką odebrał Burmistrz Miasta Marek Fryźlewicz, jest komputer - laptop.
Pozostali laureaci to: Urząd Miejski w Sułkowicach oraz Urząd Miasta Trzebini.
Przewodniczący Kapituły prof. Mirosław Stec podkreślił, że celem konkursu jest promowanie dobrej administracji szczebla samorządowego, zorientowanej na doskonalenie wewnętrznych procedur, zapewniających przejrzystość działania i doskonalszą obsługę stron.
Konkurs "Wzorcowy Urząd w Małopolsce " jest organizowany od pięciu lat przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie.
W 2006r. Urząd Miasta Nowy Targ był już w gronie laureatów tego konkursu i uzyskał wyróżnienie za projekt "Wdrażanie nowoczesnego modelu funkcjonowania administracji publicznej."
 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I