I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Z Banku Żywności dla najbardziej potrzebujących

(27.03.2009) Piotr Rayski-Pawlik: "3600 litrów mleka w kartonach, 588 kg żółtego sera, 220 kg sera topionego, 560 kg makaronu "świderki" i 279 kg herbatników czeka w nowotarskim oddziale Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na najuboższych mieszkańców miasta. PKPS uzyskał pomoc (w tym przypadku wartą ponad 15 tys. złotych) w ramach unijnego programu PEAD mającego na celu zagospodarowanie rezerw żywnościowych na cele pomocy społecznej i wsparcie osób najbardziej potrzebujących. Od 2004 roku Polska jako członek UE może w pełni brać udział w programie dostarczania żywności dla najuboższej ludności. Lokalne komitety pokrywają tylko koszty magazynowania w Bankach Żywności i transport. Sama żywność przekazywana jest bezpłatnie. W przypadku Nowego Targu koszty te wziął na siebie samorząd. Czas dystrybucji żywności ograniczony jest jedynie terminami przydatności do
spożycia. W tym przypadku jest to kilka miesięcy. Np. mleko ma datę przydatności do września. Podstawowym założeniem Programu jest udzielanie systematycznej, tj. comiesięcznej pomocy osobom potrzebującym. Produkty objęte Programem (opakowania jednostkowe) są wyraźnie oznaczone napisem "Pomoc UE" oraz "Produkt dostarczany w ramach Programu: Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej"."

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Rayski-Pawlik):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I