I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
"Niechże ich pamięć nasza błogosławi"

(21.11.2007) Na rynku księgarskim niedawno pojawiła się interesująca pozycja zatytułowana - "Niechże ich pamięć nasza błogosławi" znanego publicysty Franciszka Łojasa Kośli. Od autora: "Pamięć o ludziach, którzy podjęli walkę o niepodległość Polski nie może zaginąć. Mając dostęp do wspomnień wojennych uczniów Gimnazjum w Nowym Targu, dzięki przechowaniu oryginałów przez dyr. tegoż Liceum Pana mgr Stanisława Żygadłę, prof. Liceum mgr Marie Szoską, a które to przekazano do Muzeum Tatrzańskiego i Dyrekcji Liceum w Nowym Targu, gdzie zaginęły, a zachowały się jedynie w kserokopii i chce je udostępnić szanownemu Czytelnikowi wraz z fotografiami głównie ze swoich zbiorów, przybliżyć sylwetki ludzi, którzy byli uczestnikami tych wydarzeń aby w sposób właściwy zrozumiał słowo – Ojczyzna.
Zależność Polski od Rosji Sowieckiej wypaczyła historię, bowiem świadomie przemilczano zwłaszcza wojnę polsko-bolszewicką z 1920 roku. Zatem nie zapominajmy o ofiarności narodu Polskiego w obronie tworzącego się niepodległego państwa. Zagrożenie ze strony bolszewików prowadziło nie tylko do utraty niepodległości, ale było również niebezpieczeństwem dla całej Europy. W tej walce ogromną ofiarę ponieśli mieszkańcy Podhala, dlatego trzeba koniecznie znać historię naszych przodków. Postanowiłem przybliżyć wydarzenia z tamtych lat, by współczesne pokolenie wiedziało jak wielka ofiarę poniósł nasz naród na drodze do wolności.
Niniejsze opracowanie składa się ze wstępu wprowadzającego do „wspomnień” analizując sytuację o zagrożeniu kraju. Pierwsza część to „wspomnienia” dające obraz jednostkowych zdarzeń uczniów, którzy jako ochotnicy zgłosili się do walk frontowych. Druga część mówi o gen. Andrzeju Galicy i Legionistach. Trzecia część zawiera pieśni legionowe i patriotyczne. Czwarta część różne dokumenty, ciekawe fotografie, indeks osobowy i miejscowości".

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I