I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Studium - wnioski...

(21.01.2009) W Poroninie zaprezentowano "Studium lokalizacyjno – funkcjonalno – ruchowe rozwoju podhalańsko tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności Miasta Zakopane". Przypomnijmy, że opracowanie powstało z inicjatywy Marszałka Województwa Małopolskiego na kanwie licznych protestów przeciwko forsowanym przez GDDKiA planom budowy drogi szybkiego ruchu do Zakopanego m.in. z 9-cio metrową estakadą w centrum Poronina i licznymi wyburzeniami domów. Reprezentant firmy IVV z Warszawy przedstawił studium rozwiązań komunikacyjnych dla Podhala. Koncepcja zakłada doprowadzenie drogi szybkiego ruchu do Nowego Targu a stamtąd poprzez zmodernizowanie istniejących szlaków komunikacyjnych do poszczególnych miejscowości Podhala. Studium zawiera dwie propozycje: w pierwszej ruch rozchodził by się w sposób promienisty, w drugiej w postaci pętli. Sama "zakopianka" ma być jedynie poszerzona o trzeci pas ruchu, który w zależności od potrzeb byłby wykorzystywany do wyprzedzania, raz w jednym, raz w drugim kierunku lub jako wydzielony dojazd do posesji albo skrętów na skrzyżowaniach. W samym Poroninie przedstawiciel firmy IVV opowiedział się za rozwiązaniem tunelowym, z podkreśleniem, że wymaga to jednak dalszych szczegółowych analiz wykonawczych i finansowych.
Po prezentacji rozgorzała dyskusja. Padło wiele szczegółowych pytań. Niestety nie wszystkie doczekały się satysfakcjonujących odpowiedzi. Częściowo prawdopodobnie wynikało to z bardzo ogólnego opracowania tematu, bez detali dotyczących poszczególnych rozjazdów, skrzyżowań itp. Niezrozumiałą jest np. kwestia zawarcia w studium 4 pasmowej jezdni miedzy Ustupem a centrum Zakopanego a później nagłe przeistoczenie jej w trzypasmową drogę w kierunku Poronina i Nowego Targu. Pojawił się również głos o konieczności zsynchronizowania działań drogowców z planami modernizacji infrastruktury kolejowej PKP, która miała by być w przyszłości znacznie mocniej wykorzystywana np. za sprawą szynobusów kursujących na trasie Rabka, Nowy Targ, Zakopane.
Do zaprezentowanej koncepcji Urząd Gminy powinien się w najbliższym czasie ustosunkować i wnieść ewentualne sugestie. Szkoda, że bardzo ważne i ciekawe spotkanie odbyło się przy znikomej ilości radnych i mieszkańców Poronina. Dziwne, bo przecież poprzednie wydarzenia zwiane z projektem GDDKiA i protesty mieszkańców chyba wskazały organizatorom tego typu spotkań, jak ważne są konsultacje społeczne i rzetelne przekazywanie społeczeństwu informacji dotyczących planów rozwoju komunikacyjnego Podhala.
Podobne spotkania odbędą się jeszcze w czwartek (22 stycznia) w Urzędzie Miasta Zakopane, w piątek w Starostwie Tatrzańskim oraz w Gminie Szaflary.

Foto- relacja:

Slajdy pokazane podczas prezentacji:

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I