I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Protest

(16.09.2006) Hanka Buńda: "W poniedziałek odbyło się w Poroninie spotkanie, na którym inż. Maciej Targowski rozmawiał z mieszkańcami gminy na temat tzw. "węzła poroniańskiego". Najpierw o tym jakie ten węzeł powinien mieć funkcje - zwłaszcza dla komunikacji lokalnej pomiędzy różnymi częściami Poronina:
Kolejne ważne kwestie to krajobraz i funkcjonowanie wsi jako miejscowości turystycznej oraz bezpieczeństwo:
Następnie inż. Targowski zaprezentował rozwiązanie alternatywne dla proponowanego obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad:
Jak podkreśla autor projektu, rondo jest punktem wyjścia do dalszej dyskusji na temat szczegółowego planowania rozjazdów:
Rozmawiano tez o innych alternatywach:
Być może poniedziałkowe spotkanie będzie krokiem w stronę dyskusji na temat rozwiązania sytuacji komunikacyjnej w Poroninie z pożytkiem dla mieszkańców, tym bardziej że do Wydziału Środowiska i rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie został skierowany protest przeciwko wydaniu przez ten wydział decyzji środowiskowej dla projektu proponowanego obecnie przez GDDKiA, a pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Poronin 26 kwietnia 2006 roku. W poniedziałkowym spotkaniu uczestniczyło dwóch poroniańskich radnych.

KOMITET PROTESTACYJNY Poronin 8. IX. 2006r.
GMINY PORONIN
ul. Tatrzańska 12a
34-520 Poronin


Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie,
Wydział Środowiska i Rolnictwa

Protest

My niżej podpisani mieszkańcy Gminy Poronin wyrażamy stanowczy protest przeciwko
wydaniu pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane – dotyczy planowanej inwestycji drogowej znanej pod nazwą „węzeł w Poroninie” polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 47 tzw. „Zakopianki” z drogą wojewódzką nr 961 Poronin - Bukowina Tatrzańska i z drogą prowadzącą z Poronina do Zębu.

Dotychczasowe rozwiązanie „Węzła w Poroninie” przedstawione przez GDDKiA w formie
wyrastającego ponad terenem „molochu betonowego” nie uwzględnia szeregu potrzeb
mieszkańców Gminy Poronin oraz nadmiernie ingeruje w przestrzeń kulturową
i środowiskową, w tym m. in.:

- likwiduje coraz intensywniej użytkowany nadrzeczny teren kąpieliskowy w
tym jego florę – oazę ciszy dla mieszkańców wsi i turystów którą należałoby zagospodarować
- dewastuje architekturę krajobrazu - żelbetowa nadziemna konstrukcja estakady zniszczy
krajobraz samego serca Poronina, przesłania panoramę tatr.
- zdecydowanie obniża wartość jedynego Centrum Kulturalnego wsi
Poronin stanowiącego o tożsamości wsi od ok. 100 lat - teren i budynek
(byłe Muzeum Lenina), wpisane do rejestru zabytków.
Terem i zabytek to wszystko co cennego posiada Poronin, dla Poronina
jest to jedyny zabytek.
- rozdziela wieś na kilka części - przejazd furmanką czy przejście
konduktem żałobnym na cmentarz po zlodowaciałej kilkusetmetrowej
estakadzie z poszczególnych części będzie nie lada wyczynem,
- nie przewiduje rozwoju centrum wsi Poronin,
- brak prostych, bezpiecznych rozwiązań dróg dla pieszych – w szczególności problem dotknie
dzieci szkolne uczęszczające do szkoły z rozdzielonych projektowanym „węzłem”
poszczególnych części wsi Poronin.

Jest to rozwiązanie na miarę wielkich aglomeracji.

Uważamy, że są inne, lepsze rozwiązania. Jedno z nich przedstawiamy w załącznikach do protestu – załącznik 1 i 2 („rondo pod estakadą drogową i kolejową”), z możliwością krótkiego połączenia ronda podziemnego z centrum wsi Poronin, dalej z Bukowiną.

Być może inne rozwiązania są droższe, ale jeżeli mamy rozpatrywać sprawę tylko pod kątem ekonomicznym, nie patrząc na straty moralne górskich miejscowości, to może lepiej się wstrzymać z realizacją „nadziemnego monumentu betonowego” i poczekać na czasy, gdy człowiek i środowisko będzie miało większą wartość niż pieniądz.

Jeżeli przedstawione przez nas rozwiązanie koncepcyjne (załącznik 1 i 2), będzie zignorowane wyczerpiemy wszelkie drogi prawne aby inwestycja przedstawiona przez GDDKiA dotycząca „węzła drogowego w Poroninienie” nie została zrealizowana.

Ponad wszystko jednak uważamy i chcemy by budowa drogi klasy „G” kończyła się w Nowym Targu. Z Nowego Targu do pozostałych miejscowości Podhala, w tym Zakopanego i Bukowiny,
można dostać się innymi istniejącymi drogami niż obecna „Zakopianka”, wystarczy ustawić
w Nowym Targu odpowiednie drogowskazy, co jest inwestycją „zdecydowanie” tańszą.
Wykonanie drogi dwupasmowej z Nowego Targu do Zakopanego z nadziemnym węzłem
drogowym w Poroninie doprowadzi do poważnego zachwiania równowagi w krajobrazie
i środowisku. Skalne Podhale straci swój ciepły klimat.

Otrzymują do wiadomości:
1) adresat, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
2) Minister Ochrony Środowiska, Jan Szyszko, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
4) Minister Transportu Jerzy Polaczek, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
5) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
6) Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
7) Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków
8) Pan Mirosław Holewiński Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
Nowym Targu, ul. Konfederatów Tatrzańskich 1 A, pok. 14.
9) Biuro Projektów Budownictwa komunikacyjnego „Trakt”, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15.
10) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 00-921 Warszawa ul. Żelazna 59
11) Ministerstwo Kultury ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
12) Generalny Konserwator Zabytków, ul. Ksawerow 13; 02 656 Warszawa
13) Wójt Gminy Poronin , ul. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.
14) Komitet Protestacyjny Mieszkańców Zakopanego, ul. Kasprowicza 45, 34-500 Zakopane
15) Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, ul. Kościuszki 2, 34-500 Zakopane

Załączniki:
1)Koncepcja rozwiązania „węzła Gordyjskiego” w Poroninie przy pomocy ronda podziemnego.
2)Koncepcja detalu ronda,
3)Koncepcja proponowana przez GDDKiA

Foto-relacja (zdjęcia Hanka Buńda):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I