I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Zakopianka...

(31.12.2007) W Poroninie po raz kolejny protestowali mieszkańcy. Tym razem problemem rozbudowy "zakopianki" zainteresowali się dziennikarze stacji telewizyjnej TVN24. Dwudziesto minutowy program "Prosto z Polski" z udziałem władz gminy i mieszkańców był transmitowany "na żywo". Protestujący ponownie podkreślili, że górale nie są przeciwko modernizacji drogi - chcą tego - ale w rozsądnej skali. Nie do przyjęcia jest bowiem sytuacja, że przez środek wsi przebiega dziewięciometrowej wysokości, betonowa estakada, praktycznie dzieląca miejscowość na pięć gett, bez realnych możliwości komunikacji miedzy sobą. Niedopuszczalna jest budowa drogi z ekranami dźwiękochłonnymi, które zniszczą krajobraz Podhala. Mówiono o wielu innych argumentach dyskwalifikujących prezentowany od kilku miesięcy projekt rozbudowy odcinka Poronin - Zakopane. Jednocześnie zaprezentowano kolejną alternatywę dla forsowanych planów. Tunel rozpoczynający się w rejonie aktualnego skrzyżowania w kierunku Suchego i kończący się tuż za betonowym mostem w rejonie przejazdu kolejowego. Efektem byłby bezkolizyjny trakt w kierunku Zakopanego, bez naruszania istniejącej struktury na powierzchni. Prawdopodobnie koszt budowy takiego tunelu byłby mniejszy niż planowana estakada. Może już czas by Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planując takie inwestycje słuchała również głosu lokalnych projektantów, którzy często dużo lepiej znają potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Foto-relacja:

(28.11.2007) Rada Gminy Poronin podczas Nadzwyczajnej Sesji przegłosowała kolejną rezolucje w sprawie planów modernizacji "zakopianki": "Rada Gminy Poronin popiera przebudowę drogi krajowej nr 47 na obszarze Gminy Poronin. Domagamy się pełnego uczestnictwa Samorządu Gminy na każdym etapie prac związanych z przedmiotowym zadaniem, jednocześnie wyrażamy dezaprobatę dla sposobu konsultacji społecznych przeprowadzonych dotychczas przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na etapie projektowania tzw. "zakopianki". Uwagi mieszkańców wyrażane m.in. w uchwale nr 1/2007 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Poronin z dnia 18 listopada 2007 roku powinny być uwzględnione w kompleksowej koncepcji rozwiązań komunikacyjnych dla Podhala opracowywanej przez Urząd Marszałkowski w Krakowie".
Przypomnijmy brzmienie
Uchwały nr 1/2007 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Poronin z dnia 18.11.2007 w sprawie wyrażenia woli mieszkańców Sołectwa Poronin dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odcinku przebiegającym w granicach Sołectwa Poronin. Zebranie Wiejskie uchwala co następuje:
1. Kierując się troską o rozwój naszej miejscowości i w poczuciu odpowiedzialności jesteśmy za poprawą parametrów technicznych drogi zwanej "zakopianką" jako drogi jedno-jezdniowej włącznie z innym nowym rozwiązaniem problemu tatrzańskiego węzła komunikacyjnego.
2. Przedstawiony projekt rozbudowy drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane z października 2007 na odcinku przebiegającym w granicach Sołectwa Poronin jest niezgodny z oczekiwaniami i interesem społecznym naszego sołectwa, w szczególności dotyczy to estakady, ekranów, pasa zieleni dzielącego jezdnie. W związku z powyższym nie wyrażamy zgody na jego realizację.
3. Wnosimy o podjęcie społecznych konsultacji przez inwestora z mieszkańcami oraz Gminną Komisją Urbanistyki i Architektury, celem wypracowania kompromisowego rozwiązania dotyczącego rozwiązań komunikacyjnych z zachowaniem starego układu komunikacyjnego naszego sołectwa i uwzględnieniem rozwiązań tunelowych.
4. Zobowiązujemy wójta Gminy Poronin do podjęcia działań, których celem będzie jednoczesne projektowanie i rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie Sołectwa Poronin.

Relacja dźwiękowa - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin z 28.11.2007 (mp3, rm):
częśc 1 - , część 2 - , część 3 -

Foto-relacja:

(27.11.2007) W Poroninie w środę 28 listopada 2007 o godz. 10.00 nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z udziałem mieszkańców! Spotkanie odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Piłsudskiego 2. Przypomnijmy, że podczas niedawnego Zebrania Wiejskiego mieszkańcy Poronina jednogłośnie sprzeciwili się proponowanym rozwiązaniom komunikacyjnym, jednocześnie deklarując, że są za modernizacją "zakopianki" ale nie w tak gigantycznej skali, którą zawiera aktualnie prezentowany projekt (Uchwała Zebrania Wiejskiego). Czy Rada Gminy Poronina podzieli to stanowisko wbrew podjętej wcześniej rezolucji wyrażającej poparcie dla tego typu rozbudowy? Dodajmy, że do zwołania nadzwyczajnej sesji zobowiązali się radni uczestniczący w jednym z poprzednich spotkań w sali GOK poświęconych tematowi "zakopianki" i "węzła poroniańskiego".

(23.11.2007) Nie ustają protesty w sprawie przebudowy "zakopianki" na odcinku Poronin - Zakopane. Sprawą zainteresowały się ogólnopolskie media. W czwartek Program Pierwszy Polskiego Radia zrealizował audycję "na żywo" z Poronina z udziałem władz samorządowych i przedstawiciela GDDKiA. Na miejsce, gdzie odbywała się transmisja przyszli również protestujący mieszkańcy.

 

Relacja dźwiękowa - audycja Polskiego Radia (25 min. - mp3, rm):

Foto-relacja:

(21.11.2007) Magdalena Chacaga GDDKiA: "PORONIN – ZAKOPANE CZASOWE WSTRZYMANIE PRAC. W ostatnich dniach w GDDKiA w Krakowie zapadła decyzja o czasowym wstrzymaniu prac projektowych nad modernizacją „zakopianki” na odcinku Poronin – Zakopane. Powodem tej decyzji jest widoczny brak porozumienia między społecznościami lokalnymi na Podhalu, a reprezentującymi je władzami samorządowymi.

Władze lokalne Poronina i Zakopanego wielokrotnie zapewniały GDDKiA, że mieszkańcy Podhala popierają rozbudowę „zakopianki”, przedstawiając uchwały samorządów różnych szczebli z wnioskami o jak najszybszą realizację inwestycji. Ostatnie wydarzenia w Poroninie i Zakopanem pokazały, że zdanie lokalnych społeczności stoi w coraz większej sprzeczności z oficjalnym stanowiskiem samorządowych władz Podhala.

W związku z tym prace projektowe zostają wstrzymane do czasu opracowania polityki transportowej dla całego Podhala, do czego zobowiązał się w styczniu br. Marszałek Województwa Małopolskiego. Dokument ten ma identyfikować problemy i wskazywać rozwiązania wszystkich potrzeb transportowych regionu z uwzględnieniem całej sieci dróg publicznych, a więc nie tylko krajowych, ale również samorządowych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Opracowanie ma brać pod uwagę kwestie: transportu kołowego, transportu szynowego, polityki parkingowej i komunikacji zbiorowej. Naszym zdaniem, zapisy tego dokumentu powinny zostać zaakceptowane przez ogół społeczeństwa na Podhalu, np. w referendum, by podejmowane potem działania nie budziły zdziwienia i sprzeciwu".

(18.11.2007) W Poroninie w niedzielę odbyło się zebranie wiejskie poświęcone planom rozbudowy "zakopianki" w tym "węzła poroniańskiego". Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Poronin Robert Chowaniec. Efektem zabrania była uchwała, którą przytaczamy poniżej:
Uchwała nr 1/2007 zebrania wiejskiego Sołectwa Poronin z dnia 18.11.2007 w sprawie wyrażenia woli mieszkańców Sołectwa Poronin dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odcinku przebiegającym w granicach Sołectwa Poronin. Zebranie wiejskie uchwala co następuje:
1. Kierując się troską o rozwój naszej miejscowości i w poczuciu odpowiedzialności jesteśmy za poprawą parametrów technicznych drogi zwanej "zakopianką" jako drogi jedno-jezdniowej włącznie z innym nowym rozwiązaniem problemu tatrzańskiego węzła komunikacyjnego.
2. Przedstawiony projekt rozbudowy drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane z października 2007 na odcinku przebiegającym w granicach Sołectwa Poronin jest niezgodny z oczekiwaniami i interesem społecznym naszego sołectwa, w szczególności dotyczy to estakady, ekranów, pasa zieleni dzielącego jezdnie. W związku z powyższym nie wyrażamy zgody na jego realizację.
3. Wnosimy o podjęcie społecznych konsultacji przez inwestora z mieszkańcami oraz Gminną Komisją Urbanistyki i Architektury, celem wypracowania kompromisowego rozwiązania dotyczącego rozwiązań komunikacyjnych z zachowaniem starego układu komunikacyjnego naszego sołectwa i uwzględnieniem rozwiązań tunelowych.
4. Zobowiązujemy wójta Gminy Poronin do podjęcia działań, których celem będzie jednoczesne projektowanie i rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie Sołectwa Poronin.

Relacja dźwiękowa (mp3):

Relacja dźwiękowa (rm):

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc i Maciej Stasiński):

(07.11.2007) W Gminnym Ośrodku Kultury  w Poroninie odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy "zakopianki" w szczególności węzła poroniańskiego. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, projektantów przebudowy drogi, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz liczne zgromadzeni mieszkańcy Poronina. W sali panowała gorąca atmosfera, było dużo emocji. Mieszkańcy kategorycznie sprzeciwili się prezentowanym planom. Powszechnie pojawiał się pogląd, że modernizacja "zakopianki" na tym odcinku jest konieczna ale nie w tak gigantycznej skali.

Relacja dźwiękowa (mp3):

Foto-relacja:

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I