I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Nowa Rada Powiatu Tatrzańskiego

(27.11.2006) Piotr Kyc: "Rada Powiatu Tatrzańskiego rozpoczęła pracę. Sędzia Janusz Knapczyk wręczył radnym zaświadczenia o wyborze. Po złożeniu ślubowania radni formalnie rozpoczęli pracę. Najpierw wybrano Przewodniczącego Rady, którym został po raz drugi Edward Tybor. Wiceprzewodniczącym Rady wybrano Tadeusza Majocha. W dalszej kolejności dokonano wyboru Starosty Tatrzańskiego i jego zastępcy. Te funkcję radni powierzyli ponownie Andrzejowi Gąsienicy – Makowskiemu i Andrzejowi Skupniowi. W najbliższym czasie Rada dokona wyboru drugiego wiceprzewodniczącego, ustali skład Zarządu i komisji stałych".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I