I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Rabka Zdrój - Itaiopolis...

(05.10.2005) Umowa współpracy pomiędzy Rabką-Zdrój a Itaiopolis SC Brazylia. Porozumienie podpisał burmistrz Rabki-Zdrój Miasta Antoni Rapacz a ze strony Itaiopolis Prefekt dr Alceu Gaio. Umowa ma na celu umacnianie partnerskich kontaktów pomiędzy miastami, wymianę doświadczeń, wspólne działania zmierzające do rozwoju regionów, propagowania kultury, sportu, turystyki, rekreacji, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego. Strony umowy zobowiązały się wymieniać doświadczenia i współpracować w dziedzinie: samorządowej, kulturalnej, oświatowej, gospodarczej i turystycznej. Rabkę–Zdrój odwiedziła delegacja z Italiopolis już dwukrotnie w 2003 i 2004 r. Burmistrz Miasta Antoni Rapacz również w tym roku złożył na ręce pana Ivo Gielpke /nowo wybranego prefekta/ zaproszenie do odwiedzenia Rabki-Zdrój, aby współpracę umocnić. W dniach 2-4 października 2005r przybyła delegacja, której członkami byli przedstawiciele rady miasta Itaiopolis i Porto Uniao, członkowie Stowarzyszenia Poloni Flarianopolis, Związku Kultury Polsko Brazylijskiej oraz przedstawiciele biznesu z Kurytyby i stanu Parana. W większości członkowie delegacji to potomkowie polskich emigrantów, którzy w XIX wieku przybyli do Brazylii i byli jednymi z założycieli miasta Itaiopolis. Wśród emigrantów ciągle żywa jest polska tradycja i zwyczaje. Aktualnie tworzony jest polski zespół folklorystyczny, a w niektórych domach nadal używa się języka polskiego.
Delegacja z Brazylii mieszkała i zwiedziła Rabkę-Zdrój m.in. Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Pracownię Garncarską p. Kościelniaka, Plac św. Mikołaja. Następnie zwiedzili Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, płynęli Przełomem Dunajca oraz zwiedzili ośrodki kultury w Zakopanem.
Goście byli zachwyceni przyrodą Podhala, bardzo serdecznym i gościnnym przyjęciem przez mieszkańców. Z radością obserwowali rozwój społeczny i gospodarczy naszych terenów. Poza Podhalem delegacja zwiedzi jeszcze m.in. Kraków, Wieliczkę, Wrocław, Częstochowę, Poznań i Gdańsk.

Foto-relacja (zdjęcia Straż Miejska Rabka Zdrój):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I