I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
XXX Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych

(18.06.2006) XXX Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Janusza Sepioła.

Foto-relacje (zdjęcia Piotr Kuczaj piotr.kuczaj@neostrada.pl):

Sobota (więcej...)

 

 

 

Niedziela (więcej...)

 

 

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej Jubileuszowy XXX Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbył się w dniach 17 – 18 czerwca 2006 r. w Rabce Zdroju

Komisja składzie:
Aleksandra Szurmiak – Bogucka –etnomuzykolog
Janina Kalicińska – etnochoreograf
Teresa Krafcikova – etnograf /Słowacja/
Urszula Janicka –Krzywda – etnograf
Benedykt Kafel – etnograf /MCK „Sokół” w Nowym Sączu/

Oceniła 10 zespołów polskich z następujących regionów i miejscowości:
• z Podhala: MALI BYSTRZANIE z Nowego Bystrego
MALI GRONKOWIANIE z Gronkowa
MALI HAMERNICY z Krakowa
MAJERANKI z Rabki – Zdroju

• z Górnego Śląska: VLADISLAVIA z Wodzisławia Śląskiego
• z Beskidu Śląskiego: MALI ISTEBNIOCY z Istebnej
• z Pogórza: MALI LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
• z reg. krakowskiego: OTFINOWIANIE z Otfinowa
• z reg. Lachów Sądeckich:
Grupa Regionalna z Michalczowej
SĄDECZOKI z Nowego Sącza

oraz 2 zespoły zagraniczne:
• ze Słowacji – SABINIK z Sabinowa
• z Węgier – HALAS TANCEGYüTTES z Kiskunhalas

Komisja po wnikliwej ocenie wyróżniła najbardziej wartościowe elementy: prezentujące tradycyjną obyczajowość, czy też strój, muzykę, śpiew i taniec, i wykonane na wysokim poziomie. Wszystkie zespoły otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów, (których fundatorem jest Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu) oraz nagród pieniężnych w wysokości po 2 000 zł każda, (których fundatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie)–(zespoły wymieniane są w kolejności występowania):

- MALI ISTEBNIOCY z Istebnej za prezentację tradycyjnych prac przy obróbce wełny, w gronie rodzinnym, piękny strój i właściwy dobór tańców do wieku dzieci.

- MALI LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej za ładny pokaz tradycyjnych zabaw i tańców oraz za zgrabne włączenie do zakończenia programu starej, ludowej pieśni Maryjnej.
- MALI BYSTRZANIE z Nowego Bystrego za próbę prezentacji starego obrzędu wielkopostnego „chodzenie ze śmierztecką”.

- SABINIK z Sabinowa /Słowacja/ za perfekcyjne ukazanie zabaw i tańców
w artystycznej formie.

- MALI GRONKOWIANIE z Gronkowa za czytelną i przejrzystą narrację programu, dobre tańce, szczególnie w wykonaniu najmłodszych członków zespołu.

- OTFINOWIANIE z Otfinowa za ciekawy pomysł programu przygotowanego w oparciu o tradycje rzemieślnicze i dobrze wykonane tańce.

- Zespół Pieśni i Tańca VLADISLAVIA z Wodzisławia Śląskiego za ładnie przeprowadzony program i dostosowany do wieku małych dzieci oraz estetyczne stroje.

- Grupa Regionalna z Michalczowej za całość programu – dobór ciekawych zabaw ich przeprowadzenie, właściwą reżyserię i kompozycję.

- HALAS TANCEGYüTTES z Kiskunhalas /Węgry/ za ładne pokazanie tradycyjnych zabaw, tańców i muzyki.

- MALI HAMERNICY z Krakowa za przygotowanie ładnych, starych zabaw dziecięcych, naturalnie wykonanych oraz tańce solowe.

- SĄDECZOKI z Nowego Sącza za prezentacje strojów zróżnicowanych na grupy wiekowe i pokaz robienia opałek do pieczenia chleba.

- MAJERANKI z Rabki- Zdroju za wprowadzenie o programu oryginalnych żartów, rozśpiewanie i roztańczenie grupy.

Na tegorocznym - jubileuszowym, wspaniałym ŚWIĘCIE KARPACKICH DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW - grupy zaprezentowały szeroką gamę tematów opartych o obrzędowość, zwyczaje, życie rodzinne czy też scenki rodzajowe zaczerpnięte z obyczajowości dziecięcej. Ukazały tańce swojego regionu właściwie dobrane do wieku małych „tonecników”.
Poziom wykonawczy był zróżnicowany zdarzało się czasem niezbyt wyraziste przeprowadzenie treści programu, ale na szczególną pochwałę zasługiwało duże zaangażowanie i spontaniczne zachowanie się dzieci. Jest to zasługa kierownictwa i instruktorów odpowiedzialnych za tak ważną i cenną pracę jaką spełniają, przekazując młodym tradycję ich dziadów i ojców.

Komisja dziękuje Organizatorom – Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Rabce-Zdroju z Panią dyrektor Joanną Lelek oraz Małopolskiemu Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu z Panią w-ce dyrektor Małgorzatą Kalarus za gorące serce okazane w przygotowanie tego Festiwalu i sprawne przeprowadzenie imprezy.
Za stworzenie miłej atmosfery przy prezentacjach festiwalowych dziękujemy konferansjerce Dorocie Majerczyk.

Dziękujemy również wszystkim Partnerom i Sponsorom Festiwalu:

1. Samorządowi Województwa Małopolskiego
2. Małopolskiemu Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
3. ZBWM „Piwniczanka” z Piwnicznej Zdroju
4. Parkowi Rozrywki „Rabkoland” w Rabce-Zdroju

Szczególne podziękowanie kierujemy pod adresem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za wyjątkowo hojne przekazanie środków finansowych na nagrody dla dziecięcych zespołów regionalnych oraz na jubileuszowe statuetki i honorowe dyplomy dla najbardziej zasłużonych instruktorów i animatorów kultury.

Patronat medialny nad Festiwalem pełnili:
TVP 3 Kraków, Polskie Radio - Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Dziennik Polski, Promyczek Dobra, portale internetowe miasta Rabka-Zdrój i MCK „Sokół” w Nowym Sączu.
Festiwal przebiegał pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Janusza Sepioła oraz Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój Antoniego Rapacza.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Komisja Artystyczna
Aleksandra Szurmiak – Bogucka
Janina Kalicińska
Teresa Krafcikova
Urszula Janicka –Krzywda
Benedykt Kafel

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I